Ovoce do školTOPlist

Archiv 2011-2014

Prázdniny, 27.6.2014

2. základní škola přeje všem hezké prázdniny. Úřední hodiny jsou vždy v pondělí od 9.00 do 12.00.

Šesťáci na "záchrance", 26.6.2014

Šesťáci24.6. navštívily třídy 6.A a 6.B v rámci branného cvičení chebskou záchrannou službu. Žáci si mohli nechat "natočit! EKG, změřit hladinu cukru, "prolézt" sanitku a zeptat se na cokoli. Povídání bylo zajímavé a nejvíce se všem líbily praktické ukázky.                                                                Hana Zahradníková

Cvičená straka, 25.6.2014

Cvičená18. června si děti ze 4. tříd zpestřily vyučování přírodovědy vystoupením opravdické straky. A že se bylo na co dívat! Straka Terezka pana Jiřího Flašky je jako z cirkusu.

Branné cvičení, 25.6.2014

BrannéV úterý jsme byli na branném cvičení. Ze školy nás vyhnal cvičný požární poplach, přesunuli jsme se na naše nové hřiště a naštěstí nikdo nechyběl. Na hřišti nás čekala stanoviště, na kterých jsme si zopakovali nebezpečí, která nás o prázdninách mohou potkat, pravidla jízdy na kole, nebezpečné látky a jedovaté rostliny a také jsme si osvěžili poskytování první pomoci. První pomoc nám ukazovaly děti z kroužku Mladý zdravotník z 1. a 2. stupně naší školy.

Vyhraný výlet, 24.6.2014

Vyhraný9.6. jeli žáci 3.A na školní výlet do Prahy. Navštívili Muzeum čokolády a zábavní centrum Beckiland. Celý výlet byl hrazen z peněžité výhry ve sběru papíru. Všichni si celý den náramně užili a za to díky všem pracovitým sběratelům:-)                                                                                                              B.Vojíková

Čas školních výletů, 23.6.2014

fotografie z výletu 1.B foto z výletu 3.B


Pasování na čtenáře, 10.6.2014

PasováníKonec roku se blíží!!! Naši prvňáčci už umí krásně číst, a tak byli v knihovně pasováni na čtenáře. Za průběžné plnění úkolů s čarodějnicí, vodníkem a pirátem v knihovně v období od března do května letošního roku dostaly děti z 1. A v knihovně dokonce dort!

Florbalový turnaj ve Fr. Lázních, 4.6.2014

Florbalový31.5. se konal 1. ročník florbalového turnaje o pohár ZŠ Františkovy Lázně. Turnaje se zúčastnila 4 družstva - ZŠ Fr. Lázně, ZŠ Horní Slavkov, družstvo DDM Sova Cheb a naše družstvo. Za velké podpory rodičů a dalších fanoušků vyhrálo právě družstvo naší školy. O vítězství se zasloužili: Matěj Kracík (3.B), Samuel Šmajda (4.B), Tomáš Liška, Matěj Barabáš Halamka, Jakub Votoupal (5.A), Lukáš Komárek, Son Nguyen Vu (5.B), Dominik Sabo, Jakub Tvarůžek (6.A), Štěpán de Wolf a Josef Lacina (6.B). Děkujeme!

Koncert kytarového kroužku AKORD, 3.6.2014

KoncertDěti, které navštěvují kytarový kroužek AKORD na naší škole, uspořádaly na závěr pro své rodiče velký koncert. Ukázaly na něm, co všechno se za celý rok naučily a že je opravdu čím se chlubit! Všichni udělali veliký pokrok, a tak si veliký potlesk za odměnu zasloužili. Kroužek AKORD stejně jako všechny kroužky Klubu tvořivých Americká s koncem května končí. V říjnu ale stejně jako všechny ostatní opět začne!!! Děkuji všem rodičům za trpělivost.                                                                            B.Nosková

Návštěva ZOO Plzeň a Dinoparku, 3.6.2014

Návštěva Dne 31.5.2014 navštívilo 12 dětí z přírodovědných kroužků 2.ZŠ - II.stupeň (uč.J.Boček) a I.stupeň (Bobříci , uč.B.Nosková) ZOO v Plzni.

Do Plzně nás ráno v 8.00 odvezl autobus a již od 10.00 jsme si začali užívat jarní pohody mezi zvířaty celého světa. V poledne sice trochu pršelo, ale to nám určitě náladu nezkazilo, zvlášť, když jsme po prohlídce ZOO zamířili do Dinoparku. Součástí programu bylo i promítání v 3D Dinokinu. Potom jsme si nakoupili Dinosuvenýry, někteří Dinozmrzlinu a Dinohranolky nebo Dinokukuřici. Potom jsme se rozloučili s pravěkými i současnými zvířaty a unaveni, ale spokojeni jsme před 18 hodinou dorazili domů.                                          Mladí přírodovědci

červen, 1.6.2014

                         

Krajské kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků, 28.5.2014

KrajskéV sobotu 24. května jelo družstvo 1. stupně kroužku Mladý zdravotník reprezentovat školu na krajské kolo soutěže do Vejprnic u Plzně. Pro všechny zúčastněné to byla rozhodně cenná zkušenost - ošetřili jsme všechny úrazy, které v soutěži byly - a byly opravdu velmi těžké a složité, stanoviště byla také zaměřena na obvazovou techniku, přenos raněných, dopravní předpisy, dějiny Červeného kříže a chování za mimořádných situací. Družstvo obstálo v obrovské konkurenci velmi dobře.

Štafetový pohár, 28.5.2014

ŠtafetovýV pátek 23. května se družstvo žáků 1. stupně naší školy zúčastnilo atletické soutěže Štafetový pohár. Přestože jsme se neumístili na předních místech, do výkonů jsme dali rozhodně všechny síly, fandili jsme si, skamarádili jsme se a bylo to moc pěkné dopoledne.

Fotosoutěž Cheb - moje město, 20.5.2014

FotosoutěžJak dopadla naše fotosoutěž...

Projekt Moje město, můj kraj, 19.5.2014

Vybrané práce žáků 2. stupně: (pro otevření prezentace klikněte na obrázek)                                                  

Moje město, můj kraj, 17.5.2014

MojeCeloškolní projekt "Moje město, můj kraj" znamenal pro naše žáky nejen prohloubení znalostí o našem městě a kraji, ale také příležitost vyzkoušet si i jiné formy práce. Kromě plnění úkolů v pracovních listech, čtení pověstí, dramatizace, vědomostních soutěží a her, získávání, třídění a zpracovávání informací z různých zdrojů, si žáci vyzkoušeli také role uměleckých fotografů, detektivů, moderátorů a reportérů. A co děti nejvíc bavilo? Vyrazit do terénu s anketou pro obyvatele města, fotografovat části domů a zašifrovat název místa do názvu fotografie a pátrat po domech, jejichž části měly na obrázku.                            

                           Správné odpovědi v anketě - Jak znají občané Chebu své město...

                                                       Ukázka prezentace žáků 5. tříd - Karlovarský kraj
Jarní akce přírodovědného kroužku - 2. stupeň, 12.5.2014

Jarní1.4. navštívily členky Přírodovědného kroužku Nikola Grmanová, Pavlína Klučiarová, Eliška Fialová, Sabina Žabková a Ingrid Slivkaničová s učitelem J.Bočkem Národní přírodní rezervaci Komorní Hůrku.
Za pěkného počasí jsme vyrazili ve 14.30 hodin ostrou chůzí směr Komorní Hůrka. Cesta kolem přehrady, vyhlídky Egerwarte a statku Stein ubíhala velmi rychle, po cestě jsme určovali květiny a stromy. Po 16. hodině jsme dosáhli svého cíle, zdolali vrchol sopky, poučili se o její historii a za veselého zpěvu se vrátili kolem 18. hodiny zpět.

Dne 26.4.2014 uskutečnil Přírodovědný kroužek exkurzi do Národní rezervace Soos, součástí akce byla i návštěva Muzea Země - Dino pavilonu v Novém Drahově a 5 km vzdáleného Motýlího domu v Žírovicích u Frant. Lázní.
Exkurze se účastnily 3 žákyně 7. tříd: Klára Bilinčuková, Eliška Šubrtová a Katrin Miltová a učitel Jaroslav Boček. Z Chebu jsme vyrazili v 10 00 vlakem; za 15 minut jsme byli v Novém Drahově. Prohlídka rezervace byla velmi poutavá, prošli jsme celou naučnou stezku a po malém občerstvení si prohlédli Muzeum Země, zaměřené na historii naší planety. Pak nás čekal ostrý pochod po rozpálené silnici do Žírovic, kde nás čekala odměna - nádherní tropičtí motýli v Motýlím domě. Po cestě do Františkových Lázní jsme málem zmokli. Zpátky do Chebu jsme se vrátili autobusem kolem 15.30 hodin.

                                                                                                        Jaroslav Boček

Vítězství ve sběru papíru, 7.5.2014

Soutěž ve sběru papíru, kterou vyhlásilo město Cheb pro žáky základních škol, má dva vítěze - naše třídy 1.A a 3.A. Oběma třídám byl slavnostně předán šek na 30 000 Kč.                          

Noc staré čarodějnice, 5.5.2014

NocFilipojakubskou noc prožily děti z kroužku Bobříci ve škole na nocovce "Noc staré čarodějnice". Viděli jsme ohňostroj, našli poklady, opekli si buřty a krásně jsme si zasoutěžili. Bylo to moc prima!

Školní turnaj E.ON City Cup, 4.5.2014

Školní1. místo získali naši žáci v turnaji E.ON City Cup pro žáky 1. až 5. tříd základních škol. Patří jim velká gratulace a poděkování za reprezentaci!

květen, 1.5.2014

                         

Gratulujeme vítězům..., 27.4.2014

GratulujemeMladí zdravotníci opět skvěle reprezentovali školu. Družstvo 1. stupně obsadilo v okresní soutěži Hlídek mladých zdravotníků 1. místo. Žáci 2. stupně byli druzí. Všem děkujeme a blahopřejeme:-)

Velikonoční jarmark, 16.4.2014

VelikonočníVelikonoční jarmark - jako každý rok jsme přivítali rodiče, prarodiče a přátele školy, kteří si přišli poslechnout náš dětský sbor Zpěváček, prohlédnout si výrobky dětí a společně s nimi vyrábět velikonoční dekorace a přáníčka. Děkujeme za návštěvu a příjemné odpoledne:-) Přejeme příjemné prožití svátků a bohatou pomlázku...

duben, 1.4.2014

                         

Ocenění, 25.3.2014

Na návrh ředitele školy byla letos oceněna Nadací Schola Ludus za mimořádné výsledky ve studiu v roce 2013 Markéta Fráňová z 8.A. Gratulujeme!


Vítáme jaro, 23.3.2014

                                  

První jarní den, 20.3.2014

PrvníDnes vykvetla před naší školou louka.....to děti vítaly příchod jara:-) A barevně rozzářené byly i třídy...

Den knihy, 20.3.2014

DenVe středu jsme se věnovali knihám. Čekalo nás čtení, poslech, ale i tvorba pohádek a pověstí. Děti o knihách diskutovaly, plnily úkoly, ilustrovaly i dramatizovaly. Jako každý rok proběhla burza knih i čtenářská soutěž.
Nejlepší čtenářkou se letos stala Valérie Škaloudová ze 4.B. Gratulujeme!

Karneval, 1.3.2014

KarnevalPřed jarními prázdninami ožila naše škola masopustním veselím. Karnevalové masky, hodování, tanec a hry....ale také trocha toho učení..

Karneval - druhá várka fotek:-)

březen, 28.2.2014

                         

Karneval, 28.2.2014

KarnevalKarneval - první várka fotek:-)

Kuriozity v chebském muzeu, 27.2.2014

KuriozityDěti ze IV.C vyrazily opět do muzea. Všichni jsme se moc těšili, protože programy paní Milušky jsou vždycky velmi zajímavé a poutavé. Tentokrát jsme viděli sbírku kuriozních předmětů ze sbírek muzea. A co se nám nejvíce líbilo? Nejprve jako detektivové najít předmět a pak si zahrát na průvodce a ostatním říci zajímavosti:-).

Vesmírný rej ve školní družině, 26.2.2014

VesmírnýDěti ze 2. a 4. oddělení naší školní družiny prožívají celý školní rok tématicky vesmír. V masopustním období je tedy čekal vesmírný rej. Děti si vyrobily masky mimozemšťanů a odpoledne protančily, prosoutěžily, nechaly si malovat obličej a ochutnaly i jídlo z vesmíru. Bylo to moc hezké odpoledne! Paní vychovatelky Evy si zaslouží velké díky!

Seznam budoucích prvňáčků, 11.2.2014

Zde naleznete seznam žáků přijatých do 1. tříd školního roku 2014/2015.

únor, 2.2.2014

                         

Poděkování..., 23.1.2014

Poděkování...Děkujeme všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat na naši školu při dnešním Dni otevřených dveří.

Poslední zprávy z lyžáku..., 16.1.2014

PosledníČtvrtý den...
Posíláme poslední zprávy z Božího Daru, zítra už totiž jedeme domů:-)
Ráno jsme byli lyžovat, udělali jsme si normální rozcvičku, abychom byli pořádně protáhlí a při jízdě si například neskřípli nějaký ten sval. Po rozcvičce jsme jezdili vyznačenou dráhu a mezitím jsme si mohli jezdit i svým stylem. V 11 hodin jsme šli na chatu a k obědu jsme měli čočku s uzeným masem. Potom následoval odpolední klid, někteří si lehli na postel a odpočívali a někteří hráli karty. Ve dvě hodiny jsme šli opět na kopec. Každý lyžař zkusil namrzlou dráhu, a pak ji jel na čas, asi nejvíc nás bavilo jezdit za sebou: několik lidí si stouplo za sebe, chytli se a po rozjezdu se hodně lidí při pádu nasmálo. Děti ze třetí a čtvrté třídy byly bobovat a stavěly sněhuláky. Ve čtyři hodiny jsme šli zpět na chatu, později k večeři jsme měli rybu se šťouchanými bramborami. Po večeři nás čekalo vystoupení, tentokrát si ho připravili "bobáci" a teď už je kino - dnes je na programu "Mezi námi zvířaty".                                                                             Eliška IX. A a Dan VII. A

3. den na "Božáku", 15.1.2014

3. Náš třetí den zde...
Od 8 hodin jsme měli snídani. Od půl 10 jsme se učili matematiku. Lyžáci si klidně lyžovali na kopci :-). Dnes už sníh moc nepadal, ale zase jsme se dostali na kopec bobovat. K obědu jsme měli kuřecí rizoto, které nám chutnalo. Odpoledne jsme všichni i s lyžákama šli na dlouhou procházku, která je nazvaná Ježíškova cesta. Odměnu jsme dostali jenom my bobáci...:D Jelikož už jsme byli unavení, pomalu jsme se vraceli na chatu. Ale zastavili jsme se u směru na chatu a na nákupáky, my bobáci jsme šli do infocentra pro odměnu za kartu, kterou jsme plnili, když jsme šli Ježíškovou cestou. Časopis jme dostali všichni. Kluci dostali razítka a holky dostaly stužky do vlasů. Lyžáci, kteří chtěli jít do obchodu, tak šli a ostatní šli na chatu. Večeři jsme měli trošičku později, ale vydrželi jsme to. Po večeři jsme dostali malinkaté překvapení. Eliška ze VII. A, Petr, Eliška a Simona ze VII.B si pro nás připravili dramatickou komedii, která se jmenovala Sněhurka :-). A ted se koukáme na domácí kino - Croodsovi.

                                                                            Eliška VII.A, Jirka ze III. B a Marek ze IV. A

Další zprávy ze zimní školy v přírodě, 14.1.2014Co jsme dělali druhý den?
Od 9 hodin jsme se učili český jazyk. Po 2 hodinách jsme hráli hry. Pak jsme se šli podívat do infocentra, posílali jsme pohledy, prohlíželi mapy okolí a vymýšleli výlet na odpoledne. Sice tu padá sníh, ale na boby to není, to až zítra. Pak byl oběd. Po poledním klidu jsme vyrazili na dlouhou procházku. Viděli jsme rašeliniště a i kus Ježíškovy cesty, na kterou půjdeme zítra. Když jsme přišli, čekali jsme na večeři a teď už máme kino - Šmouly 2.

                                                                            Marek IV. A a Jirka III. B

Zprávy z Božího Daru, 13.1.2014

ZprávyCo jsme všichni dělali první den?

Není tu skoro žádný sníh, chvíli to vypadalo, že nebudeme moct vůbec bobovat. Ale bobovali jsme! Umíme si totiž poradit, dráhu jsme si vyrobili ze sněhu, co zbyl ve stínu:-) Chvíli to sice trvalo, ale zato to svištělo jako po másle!!! Po večeři jsme si zahráli hry a teď už se docela těšíme spát.

                                                                            Janička IV. B a Terezka R. III. B

Těšíme se na Vaši návštěvu..., 10.1.2014Vážení rodiče, přátelé školy a zástupci budoucích prvňáčků, zveme Vás na Den otevřených dveří, který pořádá naše škola 23.ledna 2014.V době od 10 do 16 hodin si můžete prohlédnout naši školu, třídy a školní družinu. V dopoledních i odpoledních hodinách můžete navštívit vyučování, zájmové aktivity a školní družinu. Prosíme Vás, abyste vstupovali do výuky před začátkem hodiny.
                                                                                                        

leden, 3.1.2014

                         

Přání..., 22.12.2013


Besídka 1. oddělení školní družiny, 18.12.2013

BesídkaPaní vychovatelka Štolcová zorganizovala ve školní družině soutěž mezi chlapci a dívkami v prostírání a zdobení štědrovečerních stolů. K tomuto kreativnímu tvoření se přidali i rodinní příslušníci. Odměnou pro oba stoly byly dorty a příjemné posezení u vánočního čaje.

Nocovka Bobříků, 13.12.2013

NocovkaVe škole spali čertíci!!!

V pátek 6. prosince se ve škole večer sešli samí čerti! Naštěstí to byly děti z kroužku Bobříci a jenom se namaskovaly. Vyrazily postrašit také lidi na náměstí a zabruslily si pod stromečkem. Po zahřátí u čaje vyrazily zase ven a to pod Chebský hrad, který je ve tmě velmi strašidelný. Tam se dozvěděli, co se stalo v Mlýnské věži před mnoha a mnoha lety. Objevila se v ní totiž bílá ruka! Blízko u hradu našly poklad a to nebylo nic jednoduchého, ale Máťa ho našel hned! A pak už pospíchaly zpátky do školy. Čekala je totiž náročná a strašidelná stezka. Všichni čertíci byli odvážní a přestože se trochu báli, odvážili se i do sklepení a odměna je neminula:-) Pohádku před spaním už dokoukal málokdo.
                                                                                                                               To jsme si zase užili světa! Bobříci

Vánoční trhy v Bayreuthu, 12.12.2013

VánočníŽáci 2. stupně měli možnost strávit jeden den v adventním Bayreuthu. Vánoční nákupy, atmosféra a možná i konverzace v německém jazyce...

Testování AJ, 12.12.2013

TestováníI naše škola se zúčastnila projektu CZECH REPUBLIC SPEAKS ENGLISH, který byl prvním pokusem otestovat úroveň znalostí anglického jazyka v České republice.

Den v pravěku, 12.12.2013

DenDen v pravěku prožili žáci 6. tříd. Při tomto dějepisném projektu se vžili do rolí prvních zemědělců a řemeslníků, a tak mleli obilí, vyráběli nástroje, zbraně, amulety...ale také luštili lidové hádanky, anagramy, zpívali a tančili rodové a rituální tance. Nevšední, zábavný, zajímavý den...

6. třídy v Mariánských Lázních, 11.12.2013

6.Zajímavá exkurze čekala šesťáky při jejich výletu do Mariánských Lázní.

Vánoční jarmark, 8.12.2013

Vánoční I v tomto roce jsme prodávali a zpívali na vánočním jarmarku na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Děkujeme všem, kteří si naše koledy přišli poslechnout a popř. i nakoupit drobné vánoční dárky. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce 2014.

Mikulášská nadílka, 5.12.2013

Mikulášská5.12.....všichni ví, co toto datum pro děti znamená. Přípravná třída, 1. a 2. třídy se jako každý rok mohly těšit. Přesvědčte se..

2. výprava Bobříků - SOOS, 3.12.2013

2.Přírodovědný kroužek Bobříci se v pátek 22. listopadu vydal na výlet. Tentokrát nás zajímala přírodní rezervace SOOS a stanice pro záchranu handicapovaných živočichů. A bylo na co se dívat! Viděli jsme výra, sovu pálenou i puštíka ve voliérách a několik sov dokonce i ve volné přírodě. Nejvíce se nám samozřejmě líbily mofety na naučné stezce. Bylo to moc pěkné podzimní odpoledne a moc jsme si to zase užili!

prosinec, 29.11.2013

                         

Plavecké závody, 19.11.2013

PlaveckéDěti z 1.stupně naší školy se zúčastnily závodů v plavání. Přestože jsme se na postupových místech neumístili, bylo to moc pěkné dopoledne!

Celoškolní projekt "Víš, co jíš?", 15.11.2013

Celoškolní Ve středu 6.11.se uskutečnil celoškolní projekt Víš, co jíš?
Jaké činnosti děti čekaly?
Jmenování zásad zdravé výživy, sběr a shromažďování receptů zdravých pokrmů, tvorba "zdravé kuchařky", sestavování zdravého jídelníčku, vlastní "kuchtění" a ochutnávka....ale také posuzování reklam, diskutování nad účinky reklamy a tvorba vlastní reklamy za účelem propagovat zdravé jídlo a zdravý životní styl.

Očima kronikáře - říjen na naší škole, 5.11.2013

Tradiční sběr kaštanů a žaludů
Od 7. října do konce měsíce shromaždují paní učitelka Z. Richtrová a pan školník L. Kašpar vždy v pondělí od 7.45 do 7.55 u dveří do sklepa donesené kaštany a žaludy pro zvěř. Děkujeme za pomoc.

Výstavní projekt ,,Ptáci se vracejí"
Dětem ze 7. A a 8. B se líbila neobyčejně zajímavá výstava, již si prohlédly v měsíci říjnu. Vychází z dlouholetého, několik generací trvajícího sledování ptactva v nejzápadnějších Čechách, víceméně v hranicích okresu Cheb. Vlastní výstava, jejímiž hlavními autory jsou zvláště ornitologové, členové 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody, probíhá v Muzeu Cheb.

8. A a 9. A v Terezíně
17. října jsme se v osm hodin ráno vypravili na exkurzi do Památníku Terezín. Při procházení smutným místem, bývalou věznicí pražského gestapa, děti pozorně naslouchaly průvodcovým slovům a na neznámé skutečnosti se ptaly. Nezvyklé poděkování, jež průvodce našim žákům po prohlídce pevnosti udělil, potěšilo nejen je. Domů jsme se v podvečerních hodinách slunného dne vrátili v pořádku. O průběhu exkurze zpravila vedení školy následujícího dne H. Zahradníková, vedoucí výpravy. 8. A

Setkání se zástupci Speciálně pedagogického centra Cheb, 17. 10.
Na podnětné schůzce se sešli zástupci centra s vedením školy, třídními učitelkami 1. A, 1. B a 3. B, pedagogickými asistenty a výchovnou poradkyní. Centrum se zabývá problematikou výchovy a vzdělávání dětí s různými handicapy. Podporuje a provází nejen rodiny dětí s handicapem, ale poskytuje i poradenské služby rodičům, pedagogům a všem, kteří se podílejí na integraci dětí s handicapem.

Branné cvičení 1. a 2. stupně
18. 10. se všechny třídy školy zúčastnily tradičního podzimního cvičení branného. Vyučující každého ročníku rozpracovali určená témata do konkrétních činností, kroků a svědomitě je s dětmi plnili. Trasu pro cvičení v terénu volili nyní dle svého uvážení. 1. stupeň ukončil cvičení v 11.40, 2. stupeň v 12.35. Vedoucími dne byly R. Fialová, H. Zahradníková a B. Nosková, netřídní učitelé doprovázeli vybrané třídy, ve škole zůstala v záloze J. Baierová. Po skončení zaměstnání podali jednotliví učitelé veliteli cvičení, řediteli školy, hlášení o splněných úkolech.

Exkurze 8. B a 9. A do Parlamentu České republiky
24. 10. poznávali žáci nejen historii a současnost Parlamentu v Praze v předvečer předčasných parlamentních voleb, ale i Malé Strany a Pražského hradu. Se svými učiteli bádali přímo na místě. Výsledky jejich činnosti při exkurzi zhodnotili Petra Černá a Zdeněk Toms, vedoucí malostranské výpravy.

Autorské čtení v učebně č. 42
25. 10. zažili osmáci a deváťáci autorské čtení spisovatele Lubomíra Müllera. Schody do nebeského pokoje je autobiograficky laděné vyprávění o lásce i utrpení patnáctileté Mileny a stejně starého Lumíra. Žáky 9. A zaujalo autorovo vyprávění, způsob, jakým je vedl, a příběh plný zvratů. Spisovatel udržel pozornost dětí po celé dvě hodiny.

Klub tvořivých Americká startuje
Od října navštěvují děti opět podle zájmu naše kroužky. I. Hruboňová a R. Valentová, koordinátorky klubu, bedlivě střeží běh všech otevřených aktivit. Učitelé je do 15. října informovali o počtech zájemců v jednotlivých kroužcích. Celkem do nich dochází 200 žáků. J. Němečková, Z. Šantrochová a I. Hruboňová vytvořily časový harmonogram o konání nápravné péče, doplnily jej i o seznam docházejících dětí.

Chodíme do dětské knihovny
V říjnu vstupují do knihovny žáci 3. a 4. tříd, pro něž pracovnice knihovny připravily výpravu za ilustrátory dětských knih a úkoly, jež je povedou k bezpečné orientaci v knihovně

Halloween , 5.11.2013

HalloweenV pátek přišla do naší školy místo dětí samá strašidla! Kostlivci a duchové, upíři i upírky, zombie, čarodějnice a různá další. A aby bylo ještě hůř, proměnily se nám i paní učitelky - v upírky, čarodějnice, kostlivce. Aha! Byl to už tradiční Halloweenský den na naší škole.

Činnost Klubů tvořivých, 5.11.2013

Činnost Od začátku října zahájily na naší škole činnost Kluby tvořivých Americká. A nabídka zájmových aktivit je opravdu pestrá!

Děti, které mají rády hudbu, mohou navštěvovat kytarový kroužek Akord, kde se zábavnou formou naučí akordové značky a základní doprovody známých písní. Pro ty, kteří rádi zpívají, je tu Zpěváček, kde si děti každý týden zazpívají své oblíbené písničky a vyzkouší si různé pohybové i rytmické doprovody. Oba dva kroužky pak vystupují na různých školních akcích.
Ti, co rádi vyrábějí, si mohou vyzkoušet různé techniky a materiály na kroužku Kreativní tvoření a velmi oblíbeným kroužkem je Keramika, která je letos rozdělena pro velký zájem dokonce do 4 skupin! Děti se tu naučí pracovat s keramickou hlínou, různé druhy glazur a vyzkouší si i práci na hrnčířském kruhu.
Pro děti, které baví sport, máme také nabídku - mohou přijít na hodinu Cvičení s hudbou, na Sportovky - hodinu tradičních i netradičních sportovních her nebo si třeba zahrát Florbal.
Se žáky s různými poruchami učení pracují naše zkušené paní učitelky v klubu Dyskohrátky, kde dětem zábavnou formou pomáhají a radí, jak pracovat.
Internetový klub je také úplně plný a oblíbený, děti se tu naučí vyhledávat na internetu informace, vytvářet si referáty, projekty, najít si různé obrázky a také se dozví o různých nebezpečích, která může internet pro děti mít.
Redakce je nový kroužek, ve kterém děti vytváří vlastní internetový časopis, učí se hledat témata, formulovat myšlenky, tvořit vhodné otázky, ankety, fotit, sestavovat...
DRAK je kroužek Dramatické kratochvíle, děti tady dramatizují hry, učí se vystupovat před ostatními, odhodit ostych, správně artikulovat a připravují různá představení.
Bobříci je kroužek určený pro děti, které se chtějí dozvědět o přírodě víc, než je napsáno v učebnicích. Děti dělají různé pokusy, zkoumají, hledají v různých tématických celcích. Součástí kroužku Bobříci je i kroužek Kačerů - kačeři vyjíždějí na víkendové výlety za poklady - hra geocaching - a pro své výpravy si vybírají místa přírodovědně zajímavá - navštívili už několik naučných stezek, SOOS, Mariánské Lázně a další. Na výpravy se s Bobříky těší i Přírodovědný kroužek na 2. stupni, který svou činnost teprve začíná.
Pro děti z 2. stupně je také určený kroužek Logik, kde děti řeší různé záhadné logické úkoly se zaměřením na matematiku a fyziku.
Kroužek Mladý zdravotník, který se tradičně umísťuje na prvních a druhých místech v soutěžích, začne svou činnost v lednu.

Všechny zájmové kroužky jsou v současné době naplněné, děti baví a těší se na ně. Tak vidíte, děti na 2. ZŠ v Chebu se ve škole nenudí ani odpoledne:-)                                                                                                   Mgr. Barbora Nosková

listopad, 31.10.2013

                         

Branné cvičení, 21.10.2013

BrannéŽáci naší školy vyrazili v pátek 18. října na branné cvičení. Děti ze čtvrtých tříd se rozdělily do skupin a ve skupinách plnily cestou různé úkoly - kreslily dopravní situace, vyhledávaly různé údaje na informačních tabulích, sbíraly listy z různých stromů a keřů, ale třeba i doplňovaly čísla tísňového volání nebo přenášely raněného. Všem se dopoledne moc líbilo a pro nejlepší skupiny byla připravena sladká odměna.

Okresní kolo přespolního běhu, 21.10.2013

OkresníŽáci 1. stupně naší školy se po velkém úspěchu v okrskovém kole zúčastnili kola okresního. To se konalo 17. října. Všichni ze sebe vydali maximum, přesto to na vítězství nestačilo. To ovšem nikomu radost nezkazilo - děti se navzájem povzbuzovaly, podporovaly a skamarádily - a to je možná víc než medaile:-)

Bobříci na první výpravě, 15.10.2013

BobříciPřírodovědný kroužek Bobříci, který se zabývá v tomto období tématem voda, vyjel na výlet do Mariánských Lázní. Už cesta vlakem byla dobrodružstvím a co teprve lovení pokladů! Prameny jsme ochutnávali a zpívající fontána nám skoro vrazila dech. To byla krása! Na kolonádě se zrovna konal festival jablek, tak jsme si i vyrobili krásné kabelky a ze soutěží odnesli krásné ceny. A pak! Lanovka na Krakonoše! Trochu jsme se báli, viseli jsme ve velké výšce a když lanovka přejížděla přes spoje...no, bylo to trochu strašidelné. Okolo sochy Krakonoše jsme všichni 3x skákali po jedné noze, a pak si sáhli na drahý kámen na jeho opasku - to aby nám splnil přání, tak uvidíme:-). Dolů už jsme se lanovkou nebáli, ale už byl čas jet domů. Výlet jsme si užili a už se těšíme na další!                                           Bobříci

Okrskové kolo přespolního běhu - 1. stupeň, 11.10.2013

OkrskovéŽáci naší školy se zúčastnili okrskového kola přespolního běhu. Všichni běželi jako vítr, snažili se, a tak jsme je mohli vidět dobíhat jako druhé a třetí ve skupinách. Okrskové kolo jsme na plné čáře vyhráli!!! Postoupili jsme do okresního kola, které se koná ve čtvrtek 17. října. Držte nám palce!

říjen, 28.9.2013

                         

Zimní dětská burza, 23.9.2013


Nabídka zájmových kroužků, 21.9.2013

          

anketa, 2.9.2013

      ,                         ,                              ,      , 

Vítejte v novém školním roce..., 2.9.2013

                         

Vítejte v novém školním roce..., 24.8.2013


Prázdniny, 1.7.2013

2. základní škola přeje všem hezké prázdniny. Úřední hodiny jsou vždy v pondělí od 9.00 do 12.00.

Chebský hrad očima čtvrťáků, 19.6.2013

ChebskýV úterý 11.6. jsme navštívili Chebský hrad.Třídy 4.A i 4.B se dozvěděly zajímavosti tohoto hradu. Našemu hradu je tento rok 880 let. Je to druhý nejstarší hrad. Seznámili jsme se s kastelánem, který nám vše o hradu pověděl. Prohlédli jsme si 3 hlavní části hradu - Černou věž, palác a kapli. Moc se námn to líbilo. Jsme pyšní na to, že máme v Chebu tuto historickou památku.
                                                                                                    Sabina Čechová, 4.B

3.C a 5.B v Pavlovicích, 19.6.2013

3.CDěti ze III. C a V. B se na školní výlet vydaly do Pavlovic. Líbila se nám tu nádherná příroda, spaní v táborové základně DDM Mariánské Lázně, kouzelný lom, spousta her, opékání buřtů, zpívání u ohně, stavění pyramid, stezka odvahy, diskotéka i střílení ze vzduchovky. Bylo to super!!!!

První třídy v Chomutově, 16.6.2013

První Náš školní výlet:

11.6. jsme se vydali na výlet do Zooparku Chomutov. Jeli jsme vlakem a autobusem. Cestou vláčkem "Amálka" jsme viděli mnoho zvířat, vydováděli jsme se na lanové dráze a nakoupili spoustu dobrot a dárků pro své blízké. Z výletu jsme si odnesli spoustu krásných dojmů a zážitků.
                                                                                                     1.A, 1.B a 1.C

Výsledek výzvy k podávání nabídek 06, 13.6.2013Výsledek výzvy k podávání nabídek 06

Pomoc obci Zálezlice, 12.6.2013Děkujeme našim žákům a jejich rodičům za materiální pomoc obci Zálezlice.


Výlet 3.B v Plzni, 12.6.2013

Výlet Školní výlet 3.B v Plzni: Muzeum strašidel, Muzeum loutek, věž Katedrály sv. Bartoloměje, Mc Donald, ukázka výcviku psů....

Výlet 2. B, 12.6.2013

Výlet Školní výlet 2.A a 2.B: hrad Loket


Pomáháme povodní postižené ZOO , 5.6.2013

PomáhámeI naše škola se připojila - žáci a učitelé 2.ZŠ se rozhodli přispět na pomoc vytopené ZOO Praha. Z výtěžku vánočního jarmarku byla na speciální konto ZOO poslána 5.6.2013 částka 5.000 Kč. Snad i tato nepatrná částka přispěje ke zlepšení životních podmínek povodní ohrožených zvířat v ZOO.

Mezinárodní den dětí, 4.6.2013

MezinárodníOslavu Mezinárodního dne dětí v DDM Sova Cheb nám překazil déšť. Zůstali jsme tedy ve škole a jednotlivé třídy si udělaly program po svém. Děti ze III. C a V. B si dopoledne užily při deskových hrách a v rytmu karaoke.

MDD pro školku, 3.6.2013

MDDNaše děti pod vedením paní učitelky Petry Černé připravily na pátek oslavu Dne Dětí pro děti z MŠ Pohádka. Děti se tentokrát ocitly na moři, provázeli je námořníci, čekaly je úkoly jako objet korábem Titanik, trefit se do chobotnice, vyšplhat na stěžeň a střelit z děla. Kromě krásných medailí na památku si děti odnesly spoustu zážitků.

červen, 2.6.2013

                         

Škola v přírodě, 1.6.2013

Škola Škola v přírodě - hrátky na hřišti, v lese, výlet lodí, prohlídka hradu, diskotéka...a trocha toho učení...

Koncert klubu Akord, 30.5.2013

                     

Kytarový kroužek Akord pro letošní rok skončil, stejně jako všechny kroužky na naší škole. Děti z kytarového kroužku si na rozloučenou secvičily vystoupení pro rodiče, velký koncert! A tak školou zněly písničky jako Valčíček, Panenka, Beskyde a na úplný závěr zahrály všechny děti společně "Kdyby tady byla". Už teď se těšíme na příští školní rok, kdy opět v říjnu začnou kroužky klubu tvořivých Americká.

Výběrové řízení, 22.5.2013Jako zadavatel oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení na dodávku materiálního vybavení souvisejícího s dosažením výstupů v projektu EU peníze školám.
Výzva k podání nabídek 06
Krycí list 1

Oznámení o zrušení veřejné zakázky, 20.5.2013

Jako zadavatel oznamujeme, že rušíme výběrové řízení na dodávku materiálního vybavení souvisejícího s dosažením výstupů v projektu EU peníze školám.


Oznámení o zrušení zakázky 05

Sčítání ptactva, 16.5.2013

Jednou z aktivit našeho přírodovědného klubu je i pozorování ptactva. K této činnosti se vyjádřilo také Národní muzeum. (klikněte na obrázek a dočtete se více...)

Exkurze v Karlových Varech, 12.5.2013

ExkurzeŽáci pátých tříd naší školy navštívili v rámci výuky Přírodovědy sklárnu Moser v Karlových Varech. Prohlédli si provoz sklárny, viděli výrobu sklenky na víno, půllitru, vázy, džbánu i malinkého prasátka či slona. A bylo se na co dívat! Skláři s píšťalami jakoby kouzlili. Po sklárně si děti prošly kolonádu, ochutnaly prameny a prohlédly si samozřejmě také Vřídlo. Po Karlových Varech jsme se už všichni těšili na hrad Loket. A to stálo za to! Markrabství, zakletý purkrabí, kostra mladé ženy záhadně pohřbená, drak Šarkan ve věži a celé útrpné právo. Exkurze se nám všem moc líbila! Kačeři

Exkurze v Karlových Varech, 12.5.2013

ExkurzeŽáci pátých tříd naší školy navštívili v rámci výuky Přírodovědy sklárnu Moser v Karlových Varech. Prohlédli si provoz sklárny, viděli výrobu sklenky na víno, půllitru, vázy, džbánu i malinkého prasátka či slona. A bylo se na co dívat! Skláři s píšťalami jakoby kouzlili. Po sklárně si děti prošly kolonádu, ochutnaly prameny a prohlédly si samozřejmě také Vřídlo. Po Karlových Varech jsme se už všichni těšili na hrad Loket. A to stálo za to! Markrabství, zakletý purkrabí, kostra mladé ženy záhadně pohřbená, drak Šarkan ve věži a celé útrpné právo. Exkurze se nám všem moc líbila!

Další výprava Kačerů za poklady, 6.5.2013

DalšíV sobotu vyjel kroužek Kačeři z naší školy po dlouhé zimě na další výpravu za poklady. Jeli jsme vlakem do Staré Role, pak po cyklostezce a zároveň naučné stezce do Nové Role a odtamtud vlakem do Karlových Varů na zasloužené menu u Mc´ Donald. Cyklostezka byla super, na tabulích jsme museli vyhledávat údaje a z nich vypočítat souřadnice keše, o poklad jsme si museli nakonec říct, ale stál za to! Byla to moc hezká sobota.

Vycházka 5.B a 3.C, 4.5.2013

VycházkaDěti z V. B a III. C vyrazily společně ve čtvrtek na TV vycházku. Neodradila nás ani zatažená obloha, a to bylo dobře! O moc bychom přišli. Šli jsme se podívat na koně do Hájů, krmili jsme je doneseným suchým pečivem. Viděli jsme i úplně malá telátka, malé králíčky a ten kdo chtěl, povozil se na poníkovi. Než jsme si toto všechno prohlédli a zkusili, přestalo pršet, pan ředitel nám dovezl koloběžky - děkujeme - a my vyrazili na cyklostezku. Nejdřív jsme si jezdili a jezdili, a pak nás čekaly velké závody! Každý jel jako o život! Byl to další moc pěkný den!

Den s čarodějnicemi, 2.5.2013

DenCo se děje o filipojakubské noci? Jak se bránit proti temným silám? Proč se pálí čarodějnice? Kde se tato tradice vzala? Jaká vliv má úplněk?.....na tyto a podobné otázky hledaly děti odpověď při úterním vyučování s čarodějnicemi.

květen, 1.5.2013

                         

Výběrové řízení, 30.4.2013

Jako zadavatel oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení na dodávku materiálního vybavení souvisejícího s dosažením výstupů v projektu EU peníze školám.


Výzva k podání nabídek 05
Dodatečná informace
Krycí list 1

Výsadba stromů, 29.4.2013

Výsadba26.4. byla třída 3.C sázet stromy na Krajinné výstavě. Děti se dozvěděly, jak hluboko se stromy sází, co je k tomu potřeba a jak se o stromy dále starat.

Ekofarma, 28.4.2013

EkofarmaDne 18.4. žáci 3.C a 5.B navštívili Ekofarmu v Dolních Dvorech. Žáci 3.C se seznámili s veškerými úkony nutnými k výrobě plátna. Některé činnosti jako např. česání vlny si i sami vyzkoušeli. Páťáci se zase stali detektivy a hledali potřebné údaje k vyřešení všech otázek pracovního listu.

Krajské kolo vybíjené, 25.4.2013

Krajské Naše družstvo obsadilo v krajském kole vybíjené pěkné 4. místo. Gratulujeme!

a další úspěchy....., 19.4.2013

aChlapci ze 4. a 5. tříd vybojovali pro školu v okresním kole ve vybíjené nádherné 2. místo. Postupujeme do krajského kola! Hurá!!! Snažit se budeme už v úterý, držte nám palce!

Kinderiáda, 19.4.2013

Kinderiáda Děti z prvního stupně naší školy se zúčastnily Kinderiády! Kinderiáda je soutěž v atletice a je velice náročná. Všichni závodníci běhají 60 metrů, druháci skáčou do dálky z místa, třeťáci hází plným míčem, čtvrťáci hází kriketovým míčkem a páťáci skáčou do dálky s rozběhem. Na konci soutěže běží děti ještě štafetu. Byl to moc pěkný den, všichni jsme si ho užili!

Na stupních vítězů..., 17.4.2013

NaV okresním kole soutěže Hlídek mladých zdravotníků naše družstva bodovala.....Žáci prvního stupně získali krásné 2. místo a reprezentanti druhého stupně se umístili jako 3. V náročné soutěži tak uspěly děti, které se zúčastnily poprvé. Za jejich snahu a poctivou přípravu jim patří dík a k úspěchu gratulujeme!

Vybíjená chlapci, 16.4.2013

VybíjenáChlapci ze 4. a 5. ročníků se zúčastnili okrskového kola ve vybíjené, kde se umístili na 3. místě. Všichni jim držíme palce na páteční turnaj v okresním kole.

Vybíjená - dívky, 16.4.2013

VybíjenáDěvčata ze 4. a 5. tříd bojovala v turnaji ve vybíjené v okresním kole. Družstvo skončilo na krásném 7. místě z celkem 30 zúčastněných škol.

Mladý zdravotník, 15.4.2013

Mladý Děti z kroužku Mladý zdravotník trénují na velké závody. V rámci tréninku si šly také vyzkoušet na Červený kříž resuscitaci.

Velikonoční jarmark, 4.4.2013

VelikonočníDěkujeme za Vaši návštěvu na našem velikonočním jarmarku.

duben, 1.4.2013

                         

Celoškolní projekt "Voda", 1.4.2013

Celoškolní22. březen - Světový den vody se stal inspirací pro celoškolní projet s názvem "Voda". Tohoto širokého tématu se každý ročník chopil po svém.....zatímco prvňáčci se pohybovali zejména v pohádkové vodní říši, starší děti si všímaly, kde se v přírodě voda vyskytuje, odkud se bere a kam se ztrácí, jakou podobu může voda mít, jak se o ni starat, kde a jak ušetřit...nejstarší ročníky zkoumaly fyzikální i chemické vlastnosti vody, vodu jako součást živých organizmů...projekt pak završily exkurzí v čističce vod. A výsledek projektu? V naší fotogalerii.....

akce "Zuby", 1.4.2013

akceDěti z prvních tříd se v projektu "Zuby" dozvěděly vše potřebné o správné péči o chrup....

Sluníčkový den, 21.3.2013

SluníčkovýPrvní jarní den jsme přivítali jaro, byť jen to kalendářní....

Čtenářská soutěž, 12.3.2013

ČtenářskáKaždý rok je březen na naší škole ve znamení knih, předčítání, představování oblíbených knih, burzy knih a čtenářské soutěže.

Letos se školního kola čtenářské soutěže zúčastnili vítězové třídních kol. Žáci z prvního stupně četli texty z krásné literatury, vyprávěli a předčítali ze své vlastní knihy. Četbu také doplnili vlastní ilustrací. Všichni soutěžící byli odměněni nejen potleskem, ale i věcnými dary, knihami, sladkostmi a pamětními listy.

Na prvním místě se v rámci 1. stupně umístila Eliška Hrůzová z 5.B, 2. místo si zasloužila Simona Čechová ze 4.B a trojici nejlepších čtenářů doplnila Stella Lindová ze 4.A. Vítězům gratulujeme a všem čtenářům, kteří se nestyděli soutěžit, tleskáme...

březen, 27.2.2013

                         

Pozvánka na jarní burzu, 27.2.2013

Jak to u nás na burze vypadá? Prohlédněte si zde.

Masopust, 17.2.2013

MasopustV úterý 12.2. ožila naše škola masopustem. Děti si ve svých třídách připomněly nejen tuto tradici, ale také prostřednictvím svých masek některá již zapomenutá řemesla. Akci završily děti ze školní družiny, které procházely školou jako maškarní průvod provázený dalšími zvyky.

Planetárium Praha, 13.2.2013

Planetárium Žáci z pátých ročníků vyrazili na exkurzi do Prahy. Navštívili jsme Pražský hrad - Chrám svatého Víta byl nádherný! Nově zrekonstruovaná Zlatá ulička byla moc zajímavá. Viděli jsme, jak dříve lidé žili - trochu nás překvapila hygiena ve středověku - ještěže žijeme v dnešní době!!! Planetárium pro nás bylo velikým zážitkem, nejen promítání pořadu o pohybech Země a planetách sluneční soustavy, ale i expozice. Mohli jsme si vyzkoušet, jak funguje Černá díra, jak je těžká plechovka Coly na různých planetách, jak svítí Slunce na naši planetu, jak funguje odstředivá síla nebo se podívat do kabiny raketoplánu, zjistit, jak se kosmonauti stravují ve vesmíru nebo na různých družicích. Nejvíc se nám ovšem líbilo projet se v modulu na Marsu a Měsíci. Výlet a exkurze byly pro nás zajímavé a přínosné.

Přijatí prvňáčci, 12.2.2013

Zde naleznete seznam žáků přijatých do 1. tříd školního roku 2013/2014.

Zápisy do 1. tříd, 11.2.2013

ZápisyFotografie ze zápisu zde.

únor, 2.2.2013

                         

Zimní škola v přírodě, 24.1.2013

ZimníSouhrn fotografií zde.

Další fotky z lyžáku..., 23.1.2013

Další zde

Den otevřených dveří, 21.1.2013

                 

Orion Cup - okresní kolo, 21.1.2013

OrionDne 17.1.2013 se zúčastnilo naše družstvo žáků okresního kola Orion Cupu ve florbalu na Gymnáziu v Chebu. Družstvo ve složení Lojka Jakub, Kraclík Jiří, Pořízek Miroslav, Houser Jakub, Valenta Lukáš, Václav Jakub a Vítek Jan obsadilo po vynikajícím výkonu 2. místo, když 2x vyhrálo a 2x remizovalo. Pouze z důvodu toho, že nastřílelo soupeřům o jeden gól méně než vítězné družstvo z Úšovic, skončilo druhé, ale i to znamená obrovský úspěch a to postup do krajského kola, které se koná již 23.1.2013 opět na Gymnáziu v Chebu. Všichni jmenovaní žáci si zaslouží obdiv a pochvalu, věřím, že v této soutěži ještě neřekli poslední slovo a budou úspěšní v následujícím turnaji.                                                                                           Stanislav Kůta.

Lyžařský výcvik, 21.1.2013

LyžařskýFotografie z lyžařského výcviku zde.

Poslední zprávy z Božího Daru, 17.1.2013

Poslední Dneska byl poslední lyžovací a bobovací den, bohužel. Lyžaři si dopoledne zajeli slalomový závod a děti ze školy v přírodě si došly do infocentra pro zaslouženou odměnu za Ježíškovu cestu. Odpoledne jsme všichni vyrazili na kopec a to bylo! Lyžaři už sjíždeli jako profesionálové, školáci si užívali poslední chvíle na bobech. A večer? Snowtubing, samozřejmě!

3. den na "Božáku", 16.1.2013

3.Dnes - 16. ledna - jsme my mladší šli Ježíškovu trasu, která měřila 13 km!!! Když jsme se vraceli, bolely nás sice trochu nohy a byli jsme unavení, ale byla to velká legrace, i když jsme trochu bloudili. Přejeme všem tak hezký týden jako máme my!                                                                                            Julinka, Janička a Eliška ze III. B

Lyžaři se šli podívat na Rumburaka a taky si výlet moc užili.

Boží Dar 2. den, 15.1.2013

BožíNa Božím Daru se nám moc líbí a je tu hodně sněhu, bobujeme, koulujeme se a ve volném čase hrajeme stolní hry. Máme pořád plná břicha, protože tu dobře vaří. Každý den se večer těšíme na snowtubing. Ve středu se těšíme, protože půjdeme na Klínovec nebo na Ježíškovu cestu.
                                                Z Božího Daru vás zdraví 5.B: Adam, Vašek, Pepa, Zuzka

Je tu krásně, máme se tu skvěle a počasí nám přeje. Stavíme sněhuláky, máme se tu všichni rádi. Hrajeme si, píšeme si. Všichni se těšíme na snowtubing. Jídla tu mají skvělá, k snídani dostáváme různé dobroty a mléčné výrobky. V noci pěkně spíme a čekáme na další den.
                                                                                           Z Božího Daru vás zdraví 4.A: Klárka, Stella, Verča, Stázka, Honza

1. zpráva z Božího Daru, 14.1.2013

1.Ahoj,všechny zdravíme ze zasněženého Božího Daru!
Dojeli jsme vpořádku, vybalili....-)) První kroky na sněhu byly pro některé lyžaře nejisté, někdo už jezdí s jistotou, ale všichni si první lyžování užili!
Škola v přírodě si užila bobování i stavění ze sněhu a také první večerní jízdy na snowtubingu.
Držte nám palce, ať nám vydrží nádherné slunečné počasí!

videa z vánoční besídky, 9.1.2013

                                  

Vánoční besídka 3.- 5. tříd , 3.1.2013

VánočníPoslední školní den před vánočními prázdninami ožila tělocvična naší školy vánoční besídkou. Děti ze 3., 4. a 5. tříd si vybraly státy a připravily si vystoupení, která se týkala jednotlivých států a vánočních zvyků v nich. A tak jsme mohli vidět nejen ruský tanec Kaťuša, taneční sestavu na švédskou Abbu, francouzský kankán, korejský Gangam style ale i tradiční pohádku o narození Ježíška, stejně jako německého Louskáčka. Celou besídku moderovaly děti z kroužku DraK a paní učitelka Hanka Zahradníková, které všichni moc děkujeme!

bruslení na náměstí, 3.1.2013

brusleníČekání na Vánoce si děti z naší školy zkrátily bruslením na náměstí.

leden, 2.1.2013

                         

Přejeme Vám....., 22.12.2012

                                      

1. místo za naše loutky, 17.12.2012

1.Tak jako každý rok se i letos naše škola zúčastnila vánoční výtvarné soutěže v Muzeu Cheb. Tentokrát se děti z prvního i druhého stupně pokusily vyrobit loutky. Že to byl pokus úspěšný, dokazuje 1. místo v kategorii žáků 2.stupně ZŠ. Keramické loutky dětí z 8.A se díky hlasování veřejnosti staly i celkovým vítězem soutěže. Radost z výhry znásobila sladká odměna při vyhlašování výsledků soutěže 13.prosince ve Valdštejnské obrazárně chebského muzea.

Vánoční jarmark, 10.12.2012

VánočníAtmosféru letošního vánočního jarmarku si můžete připomenout prohlédnutím naší fotogalerie. Děkujeme všem návštěvníkům, kteří zakoupením výrobku přispěli na pomůcky pro naše žáky.

Vánoční Bayreuth, 10.12.2012

VánočníŽáci 2. stupně navštívili vánoční trhy města Bayreuth a mohli tak porovnat atmosféru, nabídku i vánoční výzdobu u nás a v Německu.

Čertovská škola, 7.12.2012

ČertovskáMikulášská nadílka

5.12. přichází dětem rozdávat drobné dárky Mikuláš. Jenže nechodí sám! Bere si na pomoc čerty a také knihu hříchů... na tu pozor! Na naší škole šel Mikuláš s čertem do 1. a 2. tříd. A nejenže si nikoho čert neodnesl, ještě Mikuláš některým prvňáčkům dovolil psát perem! Děti ze 3., 4. a 5. tříd si zase užily čertovský den. Přišly v kostýmech čertů a o čertech četly, psaly, vyprávěly, malovaly je.... čerti se vešli snad do každého předmětu, nejvíc jich ale bylo vidět (a slyšet) o přestávkách:-)

Celoškolní projekt, 6.12.2012

Celoškolní16. listopadu proběhl na naší škole další z projektů, tentokrát s názvem Občan, rodina, stát.
Žáci na 1. stupni tvořili při skupinové práci smyšlenou zemi, uvědomili si základní znaky a funkce státu. Doma s rodiči si sestavili svůj strom života a upevňovali si poznatky o příbuzenských vztazích.
Žáci 2. stupně se v rámci projektu v jednotlivých ročnících zaměřili na kořeny své rodiny, hledali její historii a dávali do souvislosti s "velkou" historií, řešili problematiku lidských práv a státu jako jejich garanta. Žáci 9. ročníku zhlédli film Já, moje romská rodina a Woody Allen.
Celkově hodnotíme projekt úspěšně a jako nezanedbatelný přínos to, že při plnění některých úkolů se zapojili i rodiče.

Čertovská nocovka, 3.12.2012

ČertovskáV pátek večer škola neztichla jako vždycky, spíš naopak! 30 malých i velkých čertů, kteří přišli přespat ve škole ji pěkně rozezněli smíchem a hlasitým blllll. Čertíci vyrazili i do města, kde nejenže lekali kolemjdoucí, ale prošli strašidelnými místy a skončili u věže kolegy, totiž u Čertovy věže nad řekou. Po návratu se všichni posilnili svačinou a vydali se po malých skipinkách na strašidelnou stezku, která končí u samotného Lucifera! Přestože se někteří hodně báli, došli všichni. Pak už jen připravit čertí pelíšky, mrknout na pohádku a spát:-)

Výlet do pekel, 3.12.2012

VýletV sobotu vyrazili Kačeři do samotného pekla! Tentokrát byl lov hodně nebezpečný! Na Hřebenech u Sokolova se konala tradiční Mikulášská jízda. Viděli jsme parní lokomotivu, čertovský vlak, opravdické peklo v nádražní budově, boj rytířů na hradě i hodně legračního čertoklauna. Přestože někteří hráli s čerty i kostky o duše, vrátili jsme se domů všichni.

prosinec, 2.12.2012

                         

Co natočila 9.A...., 21.11.2012

CoV rámci výuky natáčela 9.A naši školu. Jak ji deváťáci vidí svýma očima, můžete zhlédnout zde.

8.A v židovské Praze, 20.11.2012

8.AVe čtvrtek 15.11. se vypravila 8.A do Prahy, aby si prohlédla židovské památky jako např. Pinkasovu synagogu, Staronovou nebo Španělskou synagogu a Starý židovský hřbitov - jedno z nejpamátnějších pohřebišť v Evropě.

Kačeři ve Františkových Lázních, 19.11.2012

KačeřiDalší výprava zavedla kroužek Kačerů do nedalekých Františkových Lázní. Náš lov začal u hotelu Pyramida, kde nás upoutala obora daňků i malá rozhledna. Pokračovali jsme po jednotlivých pramenech, které jsme ochutnávali a prskali:-), nezapomněli jsme ani na oplatku a na sochu Františka. Nakonec jsme se vydováděli na dětském hřišti. Hezké sobotní dopoledne!

Třetí výprava Kačerů, 12.11.2012

TřetíDěti z Kroužku Kačerů vyrazily v sobotu 10. listopadu na svou další výpravu, tentokrát do Mariánských Lázní. Nejdříve jsme došli na Prelát, což je nádherný přírodní park s hřištěm, modelem přehrad a spoustou netradičních her, kde zrovna otevírali novou atrakci - lanové překážky. Všichni jsme si je hned vyzkoušeli! Od Prelátova pramene jsme šli přímou cestou - přes hory a doly - k Pirátovu prameni. Ten nám teda moc nechutnal, takže rychle dál, k rozhledně Hamelika. Poslední poklad jsme odlovili u sochy Krakonoše. To už jsme byli dost unavení, ale přesto všichni okolo něj 3x přeskákali po 1 noze a dotkli se jeho opasku. Proč? No přece, aby nám splnil přání! Zpáteční vlak měl naštěstí zpoždění, a tak jsme ho nakonec s jazyky na vestě stihli. Byl to krásný den!

Plavecké závody - 1. stupeň, 9.11.2012

PlaveckéI letos se naše škola zúčastnila plaveckých závodů. Byla opravdu velká konkurence, a tak jsme se na předních místech neumístili, ale všichni plavali jako o život. Dali jsme do výkonu všechno, a to je možná víc než samotné vítězství.

Exkurze v Praze, 6.11.2012

ExkurzeJako odměnu za sběr kaštanů a elektrospotřebičů mohli žáci 3.B a 4.A navštívit Českou televizi a Pražský hrad. Exkurze se konala 5.11. a nikoho nezklamala. Děti si prohlédly prostory budovy České televize včetně natáčecích studií. Byly svědky natáčení Kouzelné školky a seznámily se s prací filmařů, ale i dalších pracovníků, bez kterých by televizní pořady nevznikly. Z budovy ČT se vydaly na Pražský hrad, kde navštívily také Svatovítskou katedrálu, kapli sv. Václava, prošly i Zlatou uličkou. Na závěr zhlédly střídání Hradní stráže. Při prohlídce se od paní průvodkyně dozvěděly spoustu zajímavostí, z nichž některé je zaujaly natolik, že si je pamatují přesně. Zkuste se zeptat žáků 3.B a 4.A, z kolika sklíček se skládá největší mozaikové okno v katedrále nebo jak se jmenuje a kolik váží největší zvon v Čechách...

Halloweenské vyučování, 2.11.2012

Halloweenské Do naší školy na Halloween přišla místo dětí samá strašidla!!! Naštěstí se ukázalo, že to jsou převlečené děti. Všichni se takto vystrojili na halloweenské vyučování, kdy se seznámili s kořeny svátku Halloween, četli si pověst o Jackově lucerně a proč tedy vlastně vyřezáváme dýně a spoustu dalších zajímavých věcí. Byl to zase jeden z moc pěkných dnů.

listopad, 31.10.2012

                         

Loutky z depozitáře V.B, 30.10.2012

Loutky Poslední den před podzimními prázdninami si žáci V.B zpestřili návštěvou muzea. Při velmi pěkné besedě se seznámili s historií loutkářů a s nejznámějším chebským loutkářem Gustavem Noskem, který jim dokonce poslal dopis o svém životě se šifrou! Loutky vystavené v muzeu jsou opravdu nádherné. Spejbl s Hurvínkem, celá hmyzí kapela, lidští muzikanti s vodníkem Pivodou, Broučci a Ferda mravenec s kamarády, míša Kulička. Nakonec jsme si mohli zkusit zahrát na loutkoherce a zkusit si loutky i vodit, ty byly ale těžké! Loutkoherci musí mít opravdu veliké svaly. A každý z nás si také malou papírovou loutku vyrobil a odnesl na památku. Děkujeme!

Sobotní výlet družiny, 29.10.2012

SobotníDěti z 2. a 4. oddělení ŠD se v rámci celoročního projektu "Voda je život" vydaly na výlov rybníka Amerika blízko Františkových Lázní. Kroužek Kačerů se k nim rád přidal, a tak jsme si všichni užili krásný prázdninový den.

4. třídy v Karlových Varech, 29.10.2012

4.Ve středu 17.10. se žáci 4.ročníků zúčastnili exkurze v Karlových Varech. Nejprve navštívili sklářskou dílnu Moser, kde si vyzkoušeli náročnou práci sklářů. Pomocí píštal vyfukovali skleničky, které pak dávalili do pecí.Po prohlídce prodejny se vydali na prohlídku města....Cesta vedla přes kolonádu, kde proběhla ochutnávka léčivých pramenů. Děti navštívily i Vřídlo, kde podle zadaných úkolů pracovaly ve skupinách.

Návštěva Galerie výtvarného umění v Chebu, 26.10.2012

NávštěvaTento týden navštívili žáci třetích tříd Galerii výtvarného umění v Chebu. Tématem bylo "Moře v obrazech" a tak vyhledávali obrazy, na kterých bylo moře. Jenomže ten nejvzácnější obraz byl ukraden! A tak se společně s detektivem vydali po stopách zlodějů. Nakonec vzácný obraz našli a dozvěděli se zajímavosti nejen o malířství, obrazech, ale také o životech některých malířů. Sami si pak zkusili některé obrazy přetvořit podle své fantazie. Beseda se jim moc líbila.

Výstava "Loutky z depozitáře", 21.10.2012

VýstavaŽáci naší školy navštívili výstavu "Loutky z depozitáře", která probíhá v chebsém muzeu od září. Na besedě se dozvěděli mnoho nového o loutkářích, loutkářském "řemesle ", pozdravili se třeba se Spejblem a Hurvínkem, seznámili se s jedinečnou Hmyzí kapelou. Po zhlédnutí výstavy si zkusili v dílničce vyrobit vlastní loutku. Děkujeme paní Pečárkové za velmi pěkně připravenou besedu.

Branné cvičení, 16.10.2012

BrannéŽáci naší školy vyrazili v pátek na branné cvičení, které začalo požárním poplachem, naštěstí jen cvičným. Poté, co jsme všichni v pořádku dorazili před školu, vydali jsme se po ročnících do terénu plnit úkoly. Úkoly byly zaměřeny na dopravní výchovu, dějiny města Chebu, zdravovědu, záchranné složky a také na sportovní výkony - běh, skákání.... Všem se úkoly podařilo splnit, a tak si zasloužíme velkou pochvalu.

Hlasujte v naší anketě...., 16.10.2012

 ,                         ,                         ,                         

Výlet Kačerů - Luby, 15.10.2012

VýletKroužek Kačerů se v sobotu 13.10. 2012 vydal na svou první výpravu za poklady. Po cestě jsme viděli spoustu zajímavých věcí, poklady jsme objevili všechny, a tak byla výprava velmi úspěšná. Těšíme se na další!

Přespolní běh, 1. stupeň, 10.10.2012

PřespolníV úterý 9. října se děti z 1. stupně naší školy zúčastnily okresní kola přespolního běhu. Všichni běželi jako vítr, a tak naše škole skončila na krásném 3. místě. Blahopřejeme!

Taneční vlastivěda, 9.10.2012

TanečníV pondělí 8. října se žáci ze III.C, IV.B a V.B vydali na hudební pořad "Taneční Vlastivěda" do KC Svoboda. Hravou formou poznali polohu států Egypt, Indie, Mexiko a dalších na mapě světa, jejich hlavní města, vznik těchto států a jejich národní tance. Pořad byl poutavý a moc zajímavý!

Tělovýchovná vycházka, 7.10.2012

TělovýchovnáNa podzim a na jaře chodí žáci naší školy na TV vycházky. Děti ze III.C, V.A a V.B se rozhodly jít společně. Nebyla to žádná velká legrace, šli jsme až na Chebskou stráž, kde se odehrály velké závody v běhu! Po cestě tam a zpátky jsme skákali přes překážky, běhali a plnili různé úkoly. Všem se nám to moc líbilo a už se těšíme na jaro!

Věda před radnicí, 7.10.2012

Věda Žáci 5. tříd se v rámci učiva přírodovědy šli podívat na ukázky pokusů a různých zařízení na Gymnázium v Chebu, kde se konal už několikátý ročník akce Věda před radnicí. A bylo rozhodně na co se dívat! Čekaly na nás ukázky nejrůznějších chemických pokusů a mohli jsme si prohlédnou a dokonce i vyzkoušet spoustu zajímavých modelů.

RECYKLOHRANÍ, 5.10.2012


V dnešní době různé firmy ve spolupráci se školami učí děti třídit odpad a tím si chránit své životní prostředí. RECYKLOHRANÍ je právě projekt k tomu určený. Je to dlouhodobý školní recyklační program spojený s osvětovou činností ve školských zařízeních. Vznikl pod záštitou MŠMT ČR.
Naše škola se zapojila do tohoto projektu v roce 2008. Neziskovými společnostmi tohoto projektu jsou ASEKOL, ECOBAT (sběrné nádoby na elektrospotřebiče a vybité baterie) a EKO-KOM (vědomostní soutěže).

Žáci celoročně nosí do školy vysloužilé drobné elektrospotřebiče a plní různé úkoly, za které dostává naše škola bodové ohodnocení. V nabídkovém katalogu je možno tyto body směnit za zajímavé zboží (např. potřeby na VV). Na téma recyklohraní proběhly také projektové dny, kdy se žáci zabývali problematikou třídění odpadu, možnostmi úspory elektrické energie a ochranou životního prostředí.
V květnu roku 2012 se naše škola zapojila do akce pořádané odborem životního prostředí "Zpívající děti s PET lahvemi na náměstí". Děti rytmicky doprovázely hudbu, tančily a na závěr PEt lahve odhodily do připravených kontejnerů. Celá akce pak pokračovala na Krajince, kde byly připraveny různé soutěžní disciplíny z oblasti ochrany životního prostředí.

V květnu 2012 také naše škola obdržela certifikát k Enviromentálnímu vyúčtování za rok 2011. Jedná se o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a recyklace elektrospotřebičů odevzdaných naší školou v rámci projektu Recyklohraní. Žáci odevzdali celkem 722 kg elektrozařízení - konkrétně 9 televizí, 3 PC monitory a dále 549 kg ostatních drobných elekrozařízení. Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že tím naše škola uspořila 15,13 MWh elektřiny, 981,04 litrů ropy, 60,24 m3 vody a 0,37 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,93 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 12,32 tun. Certifikát k Enviromentálnímu vyúčtování za rok 2011 k zobrazení nebo ke stažení
Více informací najdete na stránkách www. recyklohrani.cz

Přespolní běh, 5.10.2012

PřespolníDne 3.10.2012 se zúčastnilo naše družstvo IV.kategorie žáků okresního kola v přespolním běhu v Aši. Krásné 4. místo obsadil Pavel Gabriel, 15. skončil Tomáš Cihla, 21.Jiří Kraclík, 24.Luděk Cába, 25.Vasyl Šorban, který pomohl dalšímu našemu závodníkovi Jakubovi Rathouskému, jenž závod dokončil po pádu s pochroumaným kotníkem. Celkově skončilo družstvo na 5.místě.

Ovoce do škol, 2.10.2012

Naše škola je zapojena do projektu "Ovoce do škol". Cílem tohoto projektu je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Žáci 1. - 5. tříd mají nárok na ovoce nebo zeleninu zdarma. Četnost dodávek je odvislá od počtu přihlášených škol - dětí. Prostředky na tento projekt poskytuje Evropská unie 73% a Česká republika 27%. Projekt "Ovoce do škol" se řídí Nařízením Rady ES č. 13/20009, Nařízením Komise ES č. 288/2009 a Nařízením vlády č. 478/2009.

Pozvánka na burzu, 1.10.2012

        

Říjen, 30.9.2012

                         

Deváťáci slavili bronzový úspěch, 27.9.2012

Dne 20.září 2012 se v prostorách Střední zdravotnické školy v Chebu konala okresní soutěž 9.tříd - "Znáš své tělo ?", zaměřená na vědomosti o stavbě a funkcích lidského těla. Ve vyrovnané konkurenci vybojovalo 3. místo družstvo žáků naší školy ve složení: Barbora Rybová, Kamila Pejsarová, Iveta Nguyen Vu Ngoc Anh, Radim Strejček, Jakub Houser, Luděk Cába, Erik Urbaník,Jakub Václav a Lukáš Valenta.
1. místo vybojovala ZŠ Hranice, druzí byli Františkolázeňští. V rámci akce si naši žáci vyzkoušeli pod odborným vedením poskytování první pomoci a na závěr sledovali kulturní vystoupení pacientů s tělesným postižením "Patafest".

B L A H O P Ř E J E M E !!!

Poděkování firmě Playmobil Cz, 27.9.2012

PoděkováníDěkujeme paní Martině Wunderlichové a firmě Playmobil Cz za spolupráci, která trvá již několik let. Žáci naší školy navštěvují tuto firmu, aby se v rámci exkurze seznámili s provozem, prostory velkoobchodu a prací zaměstnanců, kteří kompletují plastové hračky. Sledovat chod strojů je pro děti atraktivní, navíc si práci mohou také zkusit. Dárky na památku jsou příjemnou tečkou na závěr a tak se z exkurze žáci vrací nadšeni. Děkujeme.

Vítejte..., 29.8.2012

                         

Prázdniny, 12.7.2012

2. základní škola přeje všem hezké prázdniny. Úřední hodiny jsou vždy v pondělí od 9.00 do 12.00.

2.ZŠ má talent, 12.7.2012

2.ZŠ2.ZŠ má talent - takový název si zvolili naši žáci pro letošní školní akademii. A aby tohoto názvu dostáli, pečlivě se připravovali. Samotná akademie proběhla 27.6. 2012 v prostorách Západočeského divadla v Chebu. Představení bylo skutečně plné malých a mladých talentů - zpěváků, tanečníků, herců i muzikantů. A kdo zvítězil? Přece Vy, Vaše děti, naši žáci. Poděkování za tuto vydařenou akci patří všem zúčastněným, především dětem, které se připravovaly pečlivě a zodpovědně, učitelům, kteří dětem pomáhali, obecenstvu - rodičům, kteří vytvořili nádhernou atmosféru v divadle a paní učitelce Havlíkové, která celou akademii zaštiťovala. Děkujeme!

Branné cvičení 4.B, 2.7.2012

BrannéŽáci IV. B spojili branné cvičení s návštěvou Policie ČR. A to teda bylo něco! Nadpraporčík Alexandr Tutter nás nejen provedl celým oddělením a ukázal nám, jak funguje dispečink a kamerový systém ve městě, ale vzal nás i do cel, kde nás tedy naštěstí nezamkl. Pak jsme seděli ve stejné místnosti jako opravdoví policisté, když se školí a viděli jsme spoustu vybavení policistů, na co a jak se které z nich používá, sáhli jsme si na opravdickou pistoli a viděli oblékat opravdickou neprůstřelnou vestu. Měli jsme spoustu otázek, na které nám bylo vzápětí odpovězeno. Navíc byla návštěva provázena vtipnými poznámkami a dost jsme se nasmáli. Děkujeme!

Vybíjená, 21.6.2012

VybíjenáDěti z prvního stupně naší školy se v uplynulém týdnu proměnily ve velké sportovce! Každý se snažil ze všech sil, aby právě jeho třída vyhrála ve velikém turnaji ve vybíjené - Vybíjen - cupu! Všichni se opravdu moc snažili, a tak si nakonec zasloužil odměnu každý.

Pasování na čtenáře, 21.6.2012

PasováníKaždoroční akce dětské knihovny neminula i naše letošní prvňáčky, kteří tak slavnostně vstoupili do široké obce čtenářů.

Včela medonosná, 21.6.2012

VčelaŽáci 4. tříd naší školy navštívili v rámci výuky přírodovědy včelín v DDM Sova Cheb. Poslechli si zajímavou a poutavou přednášku včelaře pana Šormy o Včele medonosné, o chovu včel u nás, o roku včelaře. Děti si mohly prohlédnout zblízka úly, plástve, včely a na chvíli se také proměnily ve včelaře. Děkujeme za poutavou a velice zajímavou přednášku!

Školní výlet III. a IV.B, 21.6.2012

ŠkolníŽáci ze III. B a IV.B spolu vyrazili na výlet do nádherného lázeňského města Karlových Varů. Na výletě jsme ochutnali snad všechny prameny, prohlédli jsme si kolonádu, ochutnali oplatky i výbornou zmrzlinu. Všichni jsme si vyzkoušeli i atrakci - zvonkohru umístěnou v chodníku a pramen Vřídlo se všem také moc líbil. Po středu města jsme se vydali na rozhlednu Diana. Ale jak! Lanovkou! Už cesta nahoru se nám moc líbila, natož rozhledna. A u rozhledny jako překvapení - Minizoo. Tam nás všechny dostal pyšný páv - roztáhl ocas plný per a pyšně se otáčel dokola, dokud jsme si ho všichni nestihli prohlédnout a vyfotit. Podle komentářů byl "fakt hustej"! Pak jsme ještě po cestě zpátky stihli několik vyhlídek, několik odřených kolen a nohou a ještě jednu zmrzlinu. Máme na co vzpomínat!

Den dětí 4.B, 10.6.2012

DenJak prožili žáci 4.B sváteční dopoledne si můžete prohlédnout zde.

2.B na škole v přírodě, 10.6.2012

2.BZde naleznete další fotografie ze školy v přírodě, tentokrát žáků 2.B.

Jídelní lístek od 11.6. do 15.6., 10.6.2012

Jídelní lístek k zobrazení nebo ke stažení.

Mezinárodní den dětí , 5.6.2012

Mezinárodní1.6. mají děti svátek. I naše škola ho oslavila a to na hřišti Želva, kde pro nás byly připravené různé hry a soutěže. A tak jsme postupně procházeli všechna stanoviště, jako např. běh o třech nohách, skákání v pytli, lovení rybek, motání autíček.....ale nejvíc se nám stejně líbila střelba ze vzduchovky. Někteří jsme stříleli poprvé v životě. I když jsme se do terče mnohdy netrefili, byl to pro nás zážitek. Celý den jsme si užili!

                                                                                                                          žáci 5.tříd

Škola v přírodě, 5.6.2012

ŠkolaDny od 25.5. do 1.6. trávili žáci druhých a pátých tříd na škole v přírodě v rekreačním středisku Růžená. Počasí přálo a tak si děti užily příjemný týden plný her a aktivit na hřišti nebo v lese. Dětem se nejvíce líbilo tancování, naučily se nové taneční kroky a figury, které také využily při závěrečné diskotéce.

Výlet 9.A, 30.5.2012

VýletPo dvou letech se třída 9.A dohodla a vyrazila na školní výlet. Naší cílovou železniční stanicí byla Stráž nad Ohří . Čekala nás náročná a dlouhá cesta do kopce. Cestu jsme ale všichni zvládli a v pořádku dorazili na hrad. Horní hrad byl pro tuto noc naším místem pro nocleh. Odpoledne po příchodu na hrad jsme prozkoumávali hradby a vypravili se k potoku. Večer jsme si všichni užili skvělou fire-show - žonglování s ohněm. Byla tu i možnost zkusit si a někteří ji samozřejmě využili. Druhý den nás čekala cesta z kopce dolů do města. Před odjezdem vlaku jsme si zkrátili čekání na hřišti hraním fotbalu. Vlakem jsme odcestovali a i když s půl hodinovým spožděním dorazili domů. Úžasná zkušenost se spaním na hradě je jistě nezapomenutelná a my jsme si náš poslední společný školní výlet skvěle užili.
                                                                                                                                                      Lili Nečekalová, 9.A

Akce děti na náměstí, 28.5.2012

Akce24.5. 2012 se naši žáci 3. až 5. tříd zúčastnili akce pořádané odborem životního prostředí Zpívající děti s PET lahvemi na náměstí. Děti rytmicky doprovázely hudbu, tančily a na závěr PEt lahve odhodily do připravených kontejnerů. Celá akce pak pokračovala na Krajince, kde byly připraveny různé soutěžní disciplíny z oblasti ochrany životního prostředí.

Regionální kolo soutěže HMZ, 28.5.2012

Regionální26.5. 2012 naše družstvo mladých zdravotníků absolvovalo další postupové kolo soutěže HMZ. Ve Vejprnicích u Plzně se sešla vítězná družstva z oblastních soutěží z celého Plzeňského a Karlovarského kraje. V této konkurenci obsadili naši 5. místo. Děti poskytovaly první pomoc s nasazením, plnily náročné úkoly, musely obstát i v nesoutěžních disciplínách jako např. znalosti o historii ČK, poznávání léčivých bylin, dopravní výchova a opatření při mimořádných událostech. Děkujeme za snahu, nadšení a vzornou reprezentaci naší školy.

Výlet na statek Bernard, 27.5.2012

VýletPaní učitelky Štolcová a Mičanová připravily dětem celodenní výlet na statek Bernard u Sokolova. Děti si zde mohly zasoutěžit, vyzkoušet řemesla a krmit zvířátka. Zhlédly také kabaretní představení a zúčastnily se dalších zajímavých aktivit.

Dopravní výchova, 17.5.2012

DopravníVe 4. ročníku je do výuky zařazena dopravní výchova. Žáci se jí účastní ve dvou blocích - na podzim a na jaře - v DDM Sova Cheb, kde si zkoušejí nejen jízdu zručnosti a dopravní předpisy, ale také jízdu na dopravním hřišti. V tomto týdnu plnili žáci 4.B průkaz cyklisty.

Vlastivěda na hradě, 17.5.2012

VlastivědaŽáci 4. tříd se v rámci hodin vlastivědy, kdy probírají dějepisné poznatky, šli podívat na Chebský hrad. Dozvěděli se přímo na místě spoustu nových informací o životě ve středověku, připomněli si některé chebské pověsti, podívali se do Mlýnské věže. Všem se výlet na hrad moc líbil!

Příprava mladých zdravotníků na soutěž, 17.5.2012

PřípravaKroužek mladých zdravotníků v rámci přípravy na soutěž HMZ navštívil Oblastní spolek ČČK Cheb, kde si všichni vyzkoušeli kardiopulmonální resuscitaci, čili masáž srdce a umělé dýchání. Děti se předvědčily, že tyto úkony nejsou snadné. Projevily ale dostatek trpělivosti a píle, takže resuscitační figurínu nakonec "rozdýchaly". Do blížící se soutěže jim držíme palce!

Zájezd do Anglie - poslední díl, 14.5.2012

ZájezdVšechno jednou končí...

Poslední den našeho zájezdu jsme prožili opět v Londýně. Tentokrát jsme cestovali nejstarším metrem - cestu jsme začali na DLR - Docklands Rail, pokračovali jsme na zelené District Line na Tower Bridge, po kterém jsme se prošli na druhý břeh řeky Temže k budově Městského Úřadu - City Hall. Zhlédli jsme hrad Tower se strážci Beefeatery. Pokračovali jsme do National History Museum a hned vedle do Science Museum. Asi největším zážitkem ale bylo "setkání a focení" se známými osobnostmi - avšak v jejich voskové podobě v muzeu Madame Tussaud´s, které se nachází na Baker Street. Odtud jsme, opět metrem, přejeli na Embankment, kde jsme se nalodili na loď Flipper, která nás dovezla až na Greenwich, kde jsme parkem došli ke Královské observatoři a nultému poledníku - každý tam mohl stát jednou nohou na východní a druhou na západní polokouli... Když jsme došli k autobusu, který čekal za parkem, páni řidiči už pro nás vařili párky k večeři. Pak už nás čekala jen cesta domů, která nebyla tak dlouhá, jak se zprvu zdála.
Ještě k našim postřehům: metrem jsme jeli na Tower Bridge, na který jsem se těšil, protože ho znám z filmu Mumie 2, kde se zvedal. My jsme ale to štěstí neměli. Potom jsme šli na pevnost Tower, kde jsou uloženy korunovační klenoty. V Toweru žije 9 havranů a ti se mají lépe, než my. Potkali jsme Beefeatery, kteří vyprávějí zvláštnosti, např., že havrani chrání království před nepřáteli. Dále jsme se vydali do přírodovědného a technického muzea, zde se mi líbily zkameněliny, horniny a krystaly, dále jak člověk vynalézal. Pak jsme zase metrem jeli do muzea Madame Tussaud´s - v metru byli páni s houslemi a hráli irské písničky :-) V muzeu voskových figurín jsem si nejvíc užil focení s Jamesem Bondem 007 a s královskou rodinou. Součástí prohlídky byl také hororový sklep. Úplně na konci nás typické černé taxíky provezli historií Anglie. Metrem jsme dojeli k lodi - vyměnili dopravní prostředek a pluli... Viděli jsme bitevní křižník jménem HMS Belfast, ve kterém je nyní muzeum. Cestou na Greenwich jsme také potkali letadlovou loď Ocean, která je v Londýně zakotvená k oslavám 60 let vlády královny Alžběty.

                                                                                                                          Jiřík a Zdenda S.

Zájezd do Anglie - 3.díl, 13.5.2012

ZájezdHlášení ze třetího dne ve Velké Británii

Ráno jsme se byli podívat na stálou výstavu letadel v Duxfordu. Zde jsme strávili tři hodiny. Viděli jsme nejrychlejší bombardér a dopravní letadlo na světě. Nejvíce se nám líbilo dopravní letadlo Concorde - je škoda, že už nelétá. Poté jsme jeli do Cambridge, kde jsme si prohlédli město a univerzitní koleje. Dále jsme měli možnost nakupovat v nákupním centru. Jsme rádi, že nám rodiče tento zájezd zaplatili.
                                                                                                                          Terezie J., Michal B.

Dnes jsme byli v muzeu vojenských letek Duxford. Muzeum bylo rozdělené do 8 částí a byla tam především letadla, ale také tanky a vojenská technika - především z II. sv. války. Vše bylo velmi zajímavé a úžasné, měli jsme možnost si také vyzkoušet simulátor letadla. Také jsme byli v univerzitním městě jménem Cambridge. Líbily se nám místní trhy a také obchody.
                                                                                                                          Dominika B., Kuba F.

Ráno jsme jeli do leteckého muzea v Duxfordu. Viděli jsme přes 200 letadel. Potom jsme jeli do Cambridge, tam jsme viděli hodně památek a kostelů. Líbily se nám kostely a letadla - nejvíce letadlo Blackbird.
                                                                                                                          Tomík Do, Honzík P.

Na Duxfordu se nám líbilo letiště a letadla BA - 52 a BlackBird, pak tanky a vojáci. Na Cambridge se nám líbily univerzity a obchody. Nelíbilo se nám počasí a dlouhá cesta.
                                                                                                                          Vojta S., Danny J.

Nejvíce se nám líbilo nakupování v Cambridge :-), ale samozřejmě i město samotné. Letecké muzeum nás moc neoslovilo, ovšem budovy a velká spousta kol v Cambridge to vynahradily.
                                                                                                                          Monika S., Míša H.

Dopravní soutěž, 12.5.2012

DopravníVe dnech 9. a 10.5.2012 se zúčastnila dvě čtyřčlenná družstva dopravní soutěže u DDM Sova v Chebu. Soutěž obsahovala jízdu zručnosti, jízdu na dopravním hřišti, první pomoc a písemné testy z dopravních předpisů. Družstvo kategorie 5. a 6. tříd obsadilo 10.místo ze 12 zúčastněných a družstvo 7. a 8. tříd místo 8. z 9 zúčastněných.

Zájezd do Anglie - 2. díl, 10.5.2012

ZájezdReportáž z druhého dne pobytu....

Moje rodina je super. Máme pěkný pokoj s televizí a X-Boxem. Dělají nám velmi dobrá jídla. Dnes jsme byli ve městě Hastings. Tam jsme byli v pašeráckých jeskyních. Jedli jsme místní specialitu a také šli na pláž. A dnes je 9.5., abyste věděli.
                                                                                           Kuba J.

Naše rodina je milá, zábavná a mají hezké bydlení. Je velmi starostlivá. Líbí se nám: palandy, dům, koupelna, obývák a kuchyně. Nelíbí se nám: nic Co jsme dneska viděli: moře, město Hastings, pašerácké jeskyně, mořský park.
                                                                   Roman Kuba S., Vašík H.

Rodina je hodná a ochotná. Mají kočku a psa. Na rodině se nám líbí dům, když jim nerozumíme, tak není problém, aby nám to řekli znovu. Nelíbí se nám malý prostor v našem pokoji. Byli jsme v pašeráckých jeskyních.
                                                                                                                                                      Jindřiška K., Míša R.

Má anglická rodina je vtipná, hodná, čistotná. Paní i pán jsou neustále happy. Adele pracuje v Tescu. Sotva jsme s holkami přišly, byla večeře - hamburger s hranolky. Máme krásný, čistý pokoj. Dnešní den jsme se vydali na pobřeží, kde jsme navštívili pašerácké jeskyně a mořský svět. Někteří z nás ochutnali národní jídlo Fisch and Chips. Potom jsme se šli projít na pláž, kde někteří hledali mušle.
                                                                                                                                                      Nikola O., Jurášek P.

Rodina z Anglie je velmi přátelská a pohostinná. Ale některé věci se liší od těch našich. Tak například splachováni bylo pro nás velmi obtížné... :-)) U nás se na záchodě zmáčkne čudlík a voda se spláchne, v Anglii to tak není. Tady musíte silně a rychle zatáhnout "páčkou"... Dnes jsme mimo splachování záchodů navštívili Hastings, kde většina z nás po delší době zase viděla moře.
                                                                                                                                                      Martin Le, Marcel T.

Poznávací zájezd do Anglie - 1. zprávy, 9.5.2012

PoznávacíNaše první zážitky... Jízda byla zdlouhavá, možná, kdyby se nám některým podařilo usnout na delší dobu, utíkala by rychleji. Za nedostatek spánku mohlo v některých případech sledování filmu, v jiných povídání do ranních hodin (způsobené těšením se na očekávané zážitky). Ve 4.20 hodin jsme po zdolání trasy Německo, Holandsko, Belgie, Francie dorazili do francouzského přístavu Calais, ze kterého vyplouvají jak trajekty, tak vyjíždějí i vlaky Eurotunelu. Než jsme ale mohli najet do vlaku, prošli jsme všichni úspěšně celní pasovou kontrolou - provedenou britskými imigračními úředníky, což byla vlastně naše první možnost hovořit anglicky. Cesta tunelem byla rychlá, byla to pro nás rozhodně nová zkušenost.

Naše cesta na území GB začala dalším novým - všichni víme, že se zde jezdí vlevo.... ale, kdo to nezažije, neví doopravdy, oč se jedná. A tak jsme v levém pruhu pokračovali do Londýna, kde jsme se "vylodili" v 8 hodin ráno místního času na Trafalgar Square. Přestože jsme byli všichni vyčerpáni, Londýn nás jakoby "povzbuzoval". Abychom to shrnuli: v úterý 8.5.2012 jsme zvládli za zajímavého vyprávění pana průvodce Petra shlédnout: Trafalgar Sq., The Houses of Parliament s Big Benem, Westminster Abbey, St. James Park (nakrmili jsme veverky, které jsou drzé, jako ty naše :-)), zhlédli střídání stráží před Buckingham Palace. Odtud jsme pokračovali na slavné Picaddilly Circus se sochou Erose a velkými reklamními světly. Prošli jsme China Town, odkud dále pokračovali na Covent Garden, kde jsme zhlédli právě probíhající performanci.

Doslovným završením dne bylo London Eye, ze kterého jsme si mohli prohlédnout vše, co jsme dnes viděli, i z pořádné výšky. Navíc ovšem i místa, která na nás v pátek ještě čekají..... Už se všichni moc těšíme.
Další zprávy budou o našich "nových" rodinách, městečku Hastings a dalších dobrodružstvích.                                                                                                                                           Vaši výletníci

Gratulujeme Michalce Chárové z 5.A k úspěchu, 5.5.2012


Enviromentální vyúčtování, 5.5.2012

EnviromentálníNaše škola obdržela certifikát k Enviromentálnímu vyúčtování za rok 2011. Jedná se o přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a recyklace elektrospotřebičů odevzdaných naší školou v rámci projektu Recyklohraní. Žáci odevzdali celkem 722 kg elektrozařízení - konkrétně 9 televizí, 3 PC monitory a dále 549 kg ostatních drobných elekrozařízení. Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že tím naše škola uspořila 15,13 MWh elektřiny, 981,04 litrů ropy, 60,24 m3 vody a 0,37 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 3,93 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 12,32 tun.


Certifikát k Enviromentálnímu vyúčtování za rok 2011 k zobrazení nebo ke stažení

Čarodějnické vyučování, 3.5.2012

ČarodějnickéV pondělí se žáci čtvrtých tříd učili jako v čarodějnické škole! Nejen, že byli celý den převlečeni do čarodějných kostýmů, ale třeba v matematice řešili slovní úlohy o počtu netopýřích křídel přidávaných do lektvarů nebo dobu doletu čarodějnice na Sabat. V českém jazyce zase popisovali vzhled a vlastnosti čarodějnic, doplňovali text o čarodějnici, při čtení představovali čarodějnice z knížek donesených z domova, vymýšleli zaklínadla a křížovky pro ostatní. Dozvěděli jsme se také o prapůvodu svátku pálení čarodějnic v historii Keltů. Čtvrtou hodinu si pro nás přišel pan čaroděj a provedl nás tajemným podzemím školy a také strašidelnou půdou. Dopoledne jsme zakončili tradičně, opékáním buřtů na naší nové školní zahradě. A pak, ač neradi, jsme se rozešli domů. Byl to moc hezký den, všem děkujeme!

Čarodějnice z 4.A, 30.4.2012


Den Země, 29.4.2012

Dne 20.4.2012 se zúčastnilo 21 žáků 2. stupně naší školy akce Den Země - v rámci projektu Clean Up the World.I přes nepřízeň počasí žáci uklidili plochy, které patří městu Cheb v okolí DDM Sova. Nasbírali 9 velkých pytlů různých odpadků. Za svou činnost si zaslouží všichni žáci pochvalu.

Nová učebna informatiky, 22.4.2012

Nová Novou učebnu informatiky s 30 počítači, interaktivním dataprojektorem, plátnem a samozřejmě i s novým nábytkem si rodiče mohli prohlédnout při konzultačních schůzkách 19.4.2012. Učebna byla nově pořízena v rámci projektu EU peníze školám, do něhož se naše škola zapojila s cílem zkvalitnit a zefektivnit výuku.

Úspěch Klubu malý zdravotník, 18.4.2012

ÚspěchVe středu 18.4. se naše družstvo zúčastnilo oblastního kola soutěže hlídek mladých zdravotníků. Naši žáci se jednotlivých zranění nezalekli a dokázali je úspěšně ošetřit a poskytnout první pomoc, zvládli také obvazovou techniku i transport zraněného - nakonec získali 1. místo!
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy: Anně Zelenkové, Nikoletě Kuzmovich, Nikole Andrašioné, Petru Bařinovi a Tomáši Maksymjukovi.

Velikonoční turnaj ve florbalu, 18.4.2012

VelikonočníZooparku Chomutov

Děti z družiny oslavily Den Země, 17.4.2012

DětiCelou sobotu strávilo 30 dětí ze školní družiny spolu s vychovatelkami Evou Janouškovou a Evou Kouckou v Zooparku Chomutov, kde se konaly velké oslavy Dne Země.

Děti si prohlédly evropská zvířata jako vlky, za kterými lezly dokonce do nory, medvědy, zubry a losy ve velkých výbězích i ptáky v obrovské voliéře. Největší pozornost dětí upoutali velbloud s rosomákem a z ptáků nádherní plameňáci. Pavilon nočního života budil nejprve trochu obavy, ale netopýři se všem moc líbili, stejně jako celý pavilon plazů.
K vidění byl také statek s koňmi, kozami s malými kůzlátky, ovcemi s jehňátky a také králíky a slepicemi. Na statku byly vystavené i ukázky některých zemědělských strojů, ty zaujaly především kluky.

Hned vedle statku měly své místo Lesy ČR se spoustou soutěžních aktivit, děti si zkusily řezat pilou, střílet z luku nebo házet šiškami do terče. Mohly si ale i zasoutěžit v poznávání špalíků dřeva nebo přírodnin hmatem, prohlédnout veliké množství šišek, prolézt liščí norou nebo přejít lanové dráhy. Asi největší úspěch měl ale sokolník Jan Brož s letovými ukázkami dravců. Děti i dospělí s napětím sledovali lety dravých ptáků, kroužení i lov, dozvěděli se spoustu podrobností o jejich životě ve volné přírodě a Puštíka obecného si mohli dokonce zkusit potěžkat na ruce.

V dětském koutku čekal na děti veliký skákací hrad a průlezky, na kterých jsme tento krásný den zakončili. Děkujeme vychovatelkám ŠD za nádhernou sobotu!

Velikonoční jarmark, 5.4.2012

VelikonočníDěkujeme všem návštěvníkům, rodičům a přátelům školy za návštěvu našeho velikonočního jarmarku. Zakoupením dětských výrobků jste přispěli na vybavení školy hodnotnými pomůckami pro volnočasové aktivity našich žáků. Děkujeme a přejeme příjemné prožití velikonočních svátků.

Projekt "Kniha mého života", 3.4.2012

ProjektTřídenní celoškolní projekt měl za úkol přivést více dětí k četbě. Žáci naší školy na úplném začátku pracovali doma s rodiči. Počítali knížky ve své knihovničce, hledali knihy o vodě, lese a také pohádky a příběhy z dalekých krajů. Proč právě tato témata? Oslavili jsme tak společně Den lesa, Den vody a také Den proti rasové diskriminaci.
První den probíhalo ve všech třídách celé dopoledne třídní kolo čtenářské soutěže - žáci si museli při čtení dávat pozor na chyby, na intonaci, hlasitost čtení a také na následné vyprávění přečteného textu. Mezi čtenářskou soutěží žáci vytvářeli "Stromy čtenářů", "Ostrovy čtenářů" a "Svět čtenáře", kde prezentovali své nejoblíbenější knihy.
Druhý den si žáci přinesli svou nejoblíbenější knihu do školy. Vyprávěli o ní ostatním, četli neoblíbenější části, vytvářeli na ni nový lákavý obal. Už poněkolikáté proběhla také na naší škole burza knih, žáci si přinesli z domova dětské knihy, které už přečetli, vystavili je po třídách do obchůdků a poslední dvě vyučovací hodiny se prodávalo a nakupovalo.
Třetí a poslední den projektu byl zaměřen na oblíbeného literárního hrdinu. Žáci si donesli do školy kostýmy svých oblíbenců a celý den se v nich učili. Na chodbách jste mohli potkat Harryho Pottera, ale i Pipi, dlouhou punčochu, vílu Amálku, Karkulína ze střechy, Heidy, děvčátko z hor, kapitána Nema, Červenou karkulku, nebo skřítky Hajadla. Velký průvod masek spojený s výstavou prací jednotlivých tříd nechtěl nikdo skončit.
Celý projekt vyvrcholil školním kolem čtenářské soutěže ve školní knihovně. Projekt se všem moc líbil a už se moc těšíme na další!
                                                                                                                              Mgr. Barbora Nosková

Lichožrouti , 26.3.2012

Lichožrouti 26.3. navštívili žáci pátých tříd Městskou knihovnu v Chebu, oddělení pro dospělé. Zde měli možnost prohlédnout si veřejnosti nepřístupné prostory, ale především se seznámili blíže s knihou Pavla Šruta - Lichožrouti . Děti se při scénickém čtení opravdu dobře bavily a tuto nejúspěšnější současnou knihu pro děti si jistě se zájmem přečtou.

Klauník Notík a slečna Písnička, 26.3.2012

KlauníkV pondělí 19. 3. jsme se v "nové Svobodě" seznámili s Klauníkem Notíkem a slečnou Písničkou . Oba jsou muzikální, umí hrát na klavír a flétnu, mají dar bezprostřední komunikace s dětmi a smysl pro humor. Jejich konání působí jako dobrodružná cesta do říše hudby, kde zvědavě spolu s dětmi objevují její hudební zákonitosti a projevy v každodenním životě. Představení nenásilně vychází ze základů hudební nauky: co je to tón, jak vzniká, co je to rytmus, co vše jde tóny vyjádřit, nálady, atmosféry. Prostřednictvím krátkých humorných příběhů a formou personifikace různých hudebních termínů (stupnice, houslový klíč, nota půlová atd...) umožňují dětem proniknout do tajemství hudby, pochopit ji a hlavně si v ní hrát. Představení se nám moc líbilo.

Bruslení, 26.3.2012

BrusleníZde si můžete prohlédnout fotografie z bruslení 1. a 2. tříd.

Basketbalový turnaj, 26.3.2012

BasketbalovýDne 22.3.2012 se zúčastnili naši žáci ze 7.A a 7.B basketbalového turnaje And 1 Cup, pořádaného na 5.ZŠ Cheb. Ze sedmi zúčastněných družstev obsadili po boji poslední příčku, když v posledním zápase prohráli o jediný bod. Ale za svůj výkon se stydět nemusí. Turnaje se zúčastnila družstva z.1.,2. a 5. ZŠ Cheb, Gymnázia Cheb + Mariánské Lázně, ZŠ z Úšovic M.Lázně a z Hazlova.

Výlet do Prahy, 26.3.2012

Výlet12.3. navštívili žáci pátých tříd Prahu. Zde si prohlédli historické centrum, prošli se po Karlově mostě, navštívili výstavu Giganti doby ledové, jejíž součástí byla také dvě zrcadlová bludiště. Hlavním cílem cesty byla návštěva Planetária, kde si děti atraktivní formou připomněly učivo přírodovědy.

Karneval, 7.3.2012

KarnevalV sobotu 3.3. 2012 se konal karneval , který uspořádala paní vychovatelka Božena Rossmullerová. Zábavné odpoledne plné masek, tance a soutěží se uskutečnilo také díky sponzorům:
p. Ashrat Abu Taha - Zlatnictví "Sára" Mariánské Lázně
p. Krpenský - pronajal zdarma sál Dolíček
p. Peterková - Lékárna Valdštejnova
Hypermarket Albert, Lesy ČR, p. Lindová, p. Luhanová a p. Pelák
O hudbu se postaral p. Stejskal a při výzdobě a organizaci pomáhali manželé Červenkovi a p. uč. Shejbalová.
Všem jmenovaným děkujeme!

Gratulace, 3.3.2012

Gratulujeme Anně Zelenkové z 5.B za výborné 1. místo v okresním kole matematické olympiády pro 5. ročníky. Zároveň děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Masopust, 27.2.2012

MasopustV pátek 24.2. vypukl v 1. a 2. třídách Masopust. Jak to dětem v maskách slušelo, můžete vidět zde

Dětská burza, 27.2.2012


Prodej v sobotu 17. 3. 2012 od 13:00 do 15:30 hodin.
Ke koupi: kočárky, sportovní potřeby - odrážedla, tříkolky, kola, ochranné pomůcky - helmy atp., hračky, knížky, dětské oblečení do vel. 176 , těhotenské oblečení, kojenecké potřeby.

Nejlepší žáci, 26.2.2012

Nejlepší žáky letošního školního roku naleznete v menu Žáci, submenu Úspěchy.

Seznam žáků přijatých do prvních tříd, 25.2.2012

Seznam Zde k naleznete seznam žáků přijatých do 1. tříd školního roku 2012/2013.
fotografie ze zápisu zde

Hodina zpěvu s panem Uhlířem, 16.2.2012

Hodina8.2. jsme si zpříjemnili dopoledne hodinou zpěvu s panem Uhlířem. V nové "Svobodě" jsme si zazpívali řadu známých i méně známých písniček o zvířátkách.

Prohlédněte si naši školu, 6.2.2012

Prohlédněte Zde si můžete prohlédnout některé učebny naší školy.

Zápisy do 1. tříd, 6.2.2012

Zápisy9.2. a 10.2. se konají zápisy dětí do 1. tříd. Jedná se o děti narozené od 1. září 2005 do 31. srpna 2006. Zákonní zástupci budoucích prvňáčků budou potřebovat svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Cizinci navíc také doklad o pobytu v ČR. V obou dnech zápisy začnou ve 14 hodin, konec je v 17 hodin.

Zimní škola v přírodě, 3.2.2012

ZimníŽáci 3. a 4. tříd si vyjeli na zimní školu v přírodě na Boží Dar. Čekala nás tam nádherná příroda, spousta sněhu, bobování, stavby ze sněhu, výlet na Ježíškovu cestu a dokonce i sněhová bitva. Všichni jsme si užili krásný týden. Naše škola pořádá školu v přírodě dvakrát - v zimě pro žáky 3. a 4. tříd a další v květnu pro žáky 2. a 5. tříd.

4. třídy v dílně středověkého písaře, 3.2.2012

4.V rámci začátku výuky o českých dějinách jsme navštívili chebské muzeum , kde nám paní Pečárková opět připravila poutavou přednášku o počátcích písemnictví spojenou s ukázkami. Žáci si mohli prohlédnout všechny potřeby písařů ve středověku, nahlédnout do jejich života a dokonce si vyzkoušet jejich práci. Děkujeme za krásně připravenou přednášku!

Plavecký výcvik, 3.2.2012

PlaveckýŽáci 4. tříd v tomto týdnu ukončili výcvik plavání. Plavecký výcvik probíhá vždy po celé pololetí ve třetí a ve čtvrté třídě. V příštím týdnu začnou do plaveckého bazénu chodit 3. ročníky.

Výsledek výzvy , 31.1.2012


Vysledek_vyzvy_k_podavani_nabidek_04_-_1

Jednání školního parlamentu, 25.1.2012

Jednání3.12. 2012 se konala 3. schůzka školního parlamentu. Zástupci tříd projednávali zejména školní akademii, její název a náplň. Sestavili také desatero správného učitele a správného žáka. Můžeme si jen přát, aby se všech 10 bodů naplnilo! Více se dozvíte v sekci Školní parlament.

Lyžařský výcvik, 22.1.2012

LyžařskýOpět po roce, opět na Božím Daru a opět za "krušného" počasí jsme zdolávali vysokohorské terény a bylo nám fajn.Více fotek na www.slovanka-2zs.rajce.net

Den otevřených dveří, 15.1.2012

DenDěkujeme za návštěvu.

Školní projekt, 10.1.2012

Školní22.12. 2011 žáci prožili jedno školní dopolede s EU. Pracovali na školním projektu, při kterém poznávali polohu, povrch, politické zřízení, kulturu, gastronomii a zvyky zvoleného členského státu EU. Své práce prezentovali druhým.
Výstupem byly informační plakáty, které žáci na konci vyučování vyvěsili na chodbách školy. Tak si mohli při procházce školou projít téměř celou EU.

Den otevřených dveří, 9.1.2012

DenVážení rodiče, přátelé školy a zástupci budoucích prvňáků, zveme vás na den otevřených dveří, který pořádá naše škola 12. ledna 2012.
V době od 10 do 16 hodin si můžete prohlédnout školu, třídy a školní družinu. V dopoledních hodinách můžete navštívit vyučování, v odpoledních zájmové aktivity.Oznámení o výsledku výběrového řízení, 8.1.2012


Výsledek výzvy k podávání nabídek 03

2 ZŠ přeje..., 23.12.2011

2 Vám všem příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí v novém roce!

Výsledek výzvy k podání nabídek, 20.12.2011


Výsledek výzvy k podávání nabídek 04

Florbalový turnaj, 18.12.2011

FlorbalovýDne 15.12.2011 se zúčastnilo 9 našich žáků 8. a 9. tříd florbalového turnaje pořádaného na 6. ZŠ v Chebu v rámci okrskového kola. Po bojovném výkonu obsadili 4. místo, bohužel nepostupové do okresního kola. Za předvedený výkon se však stydět nemusí. Celkově se turnaje zúčastnilo 7 chlapeckých družstev. Zvítězilo družstvo Gymnázia Cheb. Pochvalu si zaslouží jmenovitě : Gábriš Adam, Jakubec Elemír, Pivnička Pavel, Valentík Lukáš,Jílek Josef,Strejček Radim, Valenta Lukáš, Václav Jakub a Vítek Jan.

Památník Terezín, 8.12.2011

PamátníkDne 30.11. navštívila třída 9.A a někteří žáci z 8.A a 8.B velmi smutné místo - Památník Terzín. Terezín sloužil za 2. světové války jako vězení pražského gestapa a ghetto, shromaždiště židovského obyvatelstva nejenom z protektorátu.

žákyně 9.A

Výlet do Prahy, 8.12.2011

VýletŽáci pátých tříd absolvovali zajímavou exkurzi v budově České televize na Kavčích horách, kde se seznámili s celým komplexem budov, navštívili jednotlivá televizní studia, dozvěděli se spoustu zajímavostí o práci zaměstnanců a o historii a provozu ČT. Děti měly také štěstí, že mohly být přítomny při natáčení "Studia Kamarád".
V rámci výletu navštívili žáci také Vyšehrad, kde nejen vyslechli výklad paní průvodkyně o tomto památném místě, ale někteří také prokázali své znalosti z vlastivědy. Fotodokumentaci z výletu najdete zde. Kromě toho si po zhlédnutí fotografií jistě snadno zodpovíte otázku "Jaká je nejčastější svačina na cesty?"

Plzeňská Techmanie, 7.12.2011

PlzeňskáDne 1.12. navštívili žáci osmého a sedmého ročníku v rámci výuky fyziky plzeňskou Techmanii. Děti měly možnost nejen zhlédnout celou řadu zajímavých exponátů, ale mohly si zároveň vyzkoušet, na jakém fyzikálním principu jsou založeny.

Exkurze do dílen ISŠ, 7.12.2011

Exkurze7.12. se naše třída 9.A vydala na exkurzi do dílen ISŠ. Hned po příchodu se nás ujal hlavní učitel, který nás provázel. Viděli jsme dílnu budoucích automechaniků a jiných povolání. Někteří ručně opracovávali kov a dřevo, někteří pracovali na soustruhu nebo svařovali. V každé dílně se nás ujal jiný mistr a něco málo nám o daném řemeslu a práci pověděl. Nebezpečím pro naše oči se stalo světlo ze svářečky. Mimo dílny jsme mohli zahlédnout také bývalé žáky naší školy a jiné známé. Zajímavá byla prohlídka dílny, ve které byla zavěšena auta nad zemí. Dozvěděli jsme se, že dílna funguje i jako opravna pro veřejnost. Náš pan učitel poukázal modelem alternátoru na předešlou hodinu fyziky.

Mayerová, Nečekalová 9.A

Vánoční dům, 7.12.2011

VánočníV týdnu od 5.-8.12. žáci prvních a druhých tříd navštívili Vánoční dům v Karlových Varech. Viděli jediný v České republice a mohli si prohlédnout prodejní výstavu vánočních dekorací, betlému. Děti si na památku zakoupily drobné dárečky, svíčky, ozdoby a pak si pochutnaly na vánočce s kakaem.