Ovoce do školTOPlist

Časový harmonogram Klubů tvořivých Americká

Září

 • rozdělení žáků do jednotlivých Klubů tvořivých Americká
 • seznámení s cíli, kritérii a hodnocením Klubů tvořivých Americká
 • aktivity vedoucí k poznávání a komunikace ve skupině
 • příprava projektů a činností do tématického plánu dle kritérií
 • zahájení činností

Říjen - prosinec

 • práce dle tématického plánu
 • příprava výrobků a vystoupení na Vánoce, Vánoční jarmark, popř. na zápis do 1.ročníků

Leden - únor

 • zhodnocení 1. pololetí
 • práce dle tématického plánu
 • příprava výrobků a vystoupení na případný ples školy

Březen - květen

 • práce dle tématického plánu
 • příprava výrobků na případné sportovní akce a na Velikonoce

Červen

 • zhodnocení 2. pololetí
 • práce dle tématického plánu
 • příprava výrobků a vystoupení na slavnostní vyřazení 9.ročníku