Ovoce do školTOPlist

Náprava DysNápravná péče na naší školeNápravu SPU zajišťují Ivana Hruboňová a Zuzana Šantrochová

Materiály online a ke stažení pro nápravu DYS. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. .

. . .

V klubech rozvíjíme:
 • pravo -levou orientaci, procvičujeme určování směrů
 • zdokonalujeme čtení, orientaci v textu a čtení s porozuměním
 • procvičujeme a upevňujeme gramatické jevy
 • posilujeme zrakové i sluchové vnímaní, rozlišování, analýzu i syntézu
 • pozornost a soustředění
 • aplikujeme reedukační metody
 • využíváme kompenzační pomůcky
 • využíváme speciální metodické materiály
 • pracujeme s reedukačními výukovými programy na PC nebo interaktivní tabuli

  Materiály vhodné k reedukaci  Publikace pro nápravu DYSLEXIE:

 • Cvičení pro rozvoj čtení; P. Svoboda, PORTÁL
 • Cvičení pro dyslektiky: V.; O. Zelinková, DYS
 • Čítanka pro dyslektiky I., II., III., IV.díl; TOBIÁŠ
 • Čtení mě baví I.díl, II.díl; Zelinková, DYS
 • Čtení pro mne; J. Bednářová, PPP BRNO
 • Čtenářské tabulky - základní soubor; J. Novák, TOBIÁŠ
 • Čtenářské tabulky - rozšiřující soubor; J. Novák, TOBIÁŠ
 • Dyslexie; D. Jucovičová, H. Žáčková, D+H
 • Hrajeme si s písmeny - rozlišování hlásek; O.Zelinková, DYS
 • Když dětem nejde čtení 1., 2., 3.; S. Emmerlingová, PORTÁL
 • Nauč mě správně číst; H. Tymichová, PRÁCE
 • Učíme se číst s porozuměním, autor R.Šup (2.-5.roč)
 • Učíme se číst s porozuměním pro 5.ročník ZŠ; R.Šup
 • Základy čtení I., II.; Z.Michalová, TOBIÁŠ

  Pro nápravu DYSORTOGRAFIE:

 • Dysortografie; D. Jucovičová, H. Žáčková, D+H
 • Pracovní sešit pro nápravu VPU v Jč I.díl, II.díl; TOBIÁŠ
 • Cvičení pro dyslektiky: I.- VI.; O. Zelinková, DYS
 • Psaní mě baví; O.Zelinková, DYS
 • Psaní s hraním; J. Bednářová, PPP BRNO
 • Barevná pravidla; Z.Michalová, MM
 • DiPo - Podstatná jména, Vyjmenovaná slova, Slovesa, Shoda podmětu s přísudkem; OLDIPO s.r.o,
 • Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení; Věra Pokorná

  Pro nápravu DYSGRAFIE:

 • Co si tužky povídaly; J. Bednářová, COMPUTERPRESS
 • Dysgrafie; D. Jucovičová, H. Žáčková,D+H
 • Čáry máry I., II., Z. Michalová,
 • Šimonovy pracovní listy 5., 9., 12., PORTÁL
 • Jedním tahem, Uvolňovací grafomotorické cviky; J. Bednářová, R. Šmarda, DYS

  Pro nápravu DYSKALKULIE:

 • Početní představy 1, 2, 3, 4; Z. Michalová

  Pro nápravu deficitů DÍLČÍCH FUNKCÍ:

 • Smyslové vnímání; D. Jucovičová, H. Žáčková, D+H
 • Zrakové vnímání. Optická diferenciace I., II.; J. Bednářová, DYS
 • Sluchová analýza a syntéza; O. Zelinková
 • Hrajeme si s písmeny; O. Zelinková
 • Prostorová orientace; J. Bednářová, PPP BRNO