Ovoce do školTOPlist

Poradenské služby

Výchovný poradce

Mgr. Ivana Hruboňová (hrubonova@2zscheb.cz) - konzultační hodiny každé úterý 13.30 - 15.00hod.
Mgr. Zuzana Šantrochová (santrochova@2zscheb.cz)- konzultační hodiny každou středu 13.30 - 15.00hod.

Co jsou to SVP?

SVP = speciální vzdělávací potřeby


Legislativa pro vzdělávání žáků s SVP

Speciální vzdělávací potřeby zjišťují školská poradenská zařízení.


Interaktivní mapa se sídly PPP v našem kraji

Mapa ČR se středisky výchovné péče

SPC Karlovy Vary

Dotazník pro rodiče - k žádosti o vyšetření v PPP

Žádost o vyšetření v PPP

Stručný přehled nejčastějších VPU

VPU = Vývojové poruchy učeníDoporučení pro rodiče žáků se specifickými vývojovými poruchami učení:
1) pročtěte si důkladně doporučení pedagogicko-psychologické poradny
2) věnujte se s dítětem domácí přípravě kratší dobu, ale pravidelně (při delším nárazovém učení dítě neudrží pozornost)
3) buďte důslední
4) spolupracujte s vyučujícími
5) povzbuzujte dítě, nenechte se odradit případným neúspěchem