Ovoce do školTOPlist

Informace k zápisu do 1. tříd
- zápis proběhne 11. a 12.4.2018 vždy od 14 do 17h

- zákonný zástupce přinese rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je třeba doložit oprávnění dítě zastupovat.

- zápis proběhne ve dvou souběžných rovinách – formální ( rozhovor s rodičem) a motivační ( práce s dítětem, zjišťování školní zralosti). Zákonný zástupce bude u obou přítomen.

- přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy

- k žádosti o odklad je třeba doložit doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa

- 24.5. proběhne schůzka rodičů a tvůrčí dílny budoucích prvňáčků