Ovoce do školTOPlist

Školní parlament


členové parlamentu

Školní parlament 2017/20187

 • IV.A - Vít Matoušek, Vojta Lípa
 • IV.B - Matyáš Mládek
 • V.A - Lucie Jakubíková, Šárka Vojíková
 • V.B - Nina Peterková
 • VI.A - Sven Dundek, Patrik Němec
 • VI.B - Karolína Knotková, Barbora Minaříková

 • VII.A - Barbora Jelínková
 • VII.B - Natálei Kim Dundeková, Marie Červenková
 • VIII.A - Ondřej Bortel
 • VIII.B - Berenika Selberová, Adam Slavík
 • IX.A - Magdalena Syková
 • IX.B - Lukáš Komárek
volby - volba předsedající a místopředsedající třídy


- předsedající třídou zvolena Berenika Selberová (10 hlasů)
- místopředsedou byl zvolen Ondřej Bortel
- mluvší a zapisovatelkou se stala Majda Syková

den a čas konání schůzek Parlamentu


- jednání svolávají předsedové / místopředsedové po konzultaci s K. Havlíkovou, ke dni schůzek si zástupci zvolili pondělí nebo úterý 14.14 – podle potřeb jak jednotlivých zástupců, tak vedení školy
- všichni zástupci sledují nástěnku u ředitelny, kde je vždy s časovým předstihem uveden termín následující schůzky

ČINNOST PARLAMENTU V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE:


- pokračujeme v úzké spolupráci se školním časopisem (anketa ve třídách, otázky a nápady)
- zamýšlíme se, jak vynaložit s fin. prostředky ze školních jarmarků
- předáváme vedení školy podněty a nápady ke změnám / zlepšení prostor školy, školních výjezdů, projektů a jiných akcí
- bdíme nad pořádkem ve škole (kontrolujeme třídy, mladší spolužáky při přestávkách…)
- pomáháme při organizaci MDD a celoškolních projektů
- přijímáme jakékoliv náměty a podněty během školního roku, spolupracujeme s preventivním týmem