Ovoce do školTOPlist

Školní parlament


členové parlamentu

Školní parlament 2018/2019

 • IV.A - Vanda Šubrtová
 • IV.B - Anna-Marie Kratinová, Kateřina Kulová
 • V.A - Karolína Eva Urbaníková, Jakub Šuhaj
 • V.B - Noemi Selberová
 • VI.A - Šárka Vojíková, Laura Finková
 • VI.B - Alexandra Kroupová, Julie Ciroková

 • VII.A - Sven Dundek, Patrik Němec
 • VII.B - Karolína Knotková, Barbora Minaříková
 • VIII.A - Lucie Kremová, Lucie Marková
 • VIII.B - Natálie Kim Dundeková, Marie Červenková
 • IX.A - Ondřej Bortel, Vojtěch Krcho
 • IX.B - Berenika Selberová, Adam Slavík
volby - volba předsedy a místopředsedy


- - předsedkyní byla zvolena Berenika Selberová
- - místopředsedou byl zvolen Patrik Němec

den a čas konání schůzek Parlamentu


- o jednání svolávají předseda / místopředseda po konzultaci s K. Havlíkovou, ke dni schůzek si zástupci zvolili předběžně pondělí 14.05 – podle potřeb jak jednotlivých zástupců, tak vedení školy
- všichni zástupci sledují nástěnku u ředitelny, kde je vždy s časovým předstihem uveden termín následující schůzky

ČINNOST PARLAMENTU V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE:


- pokračujeme ve společné spolupráci jednotlivých ročníků (anketa ve třídách, otázky a nápady)
- zamýšlíme se, jak vynaložit s fin. prostředky ze školních jarmarků
- předáváme vedení školy podněty a nápady ke změnám / zlepšení prostor školy, školních výjezdů, projektů a jiných akcí
- bdíme nad pořádkem ve škole (kontrolujeme třídy, mladší spolužáky při přestávkách…)
- pomáháme při organizaci MDD a celoškolních projektů
- přijímáme jakékoliv náměty a podněty během školního roku, spolupracujeme s preventivním týmem