1. Domů
  2. >
  3. Author: Hana Kolaříková
  4. >
  5. Stránka 2
Archiv

Květen 2023

5. 5. 2023 Rubrika: Všeobecné

Bayreuth 8. a 9. ročníky

Dne 4. 5. se žáci 8. a 9. tříd vypravili pod vedením vyučujících německého jazyka (B. Bednářové a Z. Šnajdrové) na exkurzi historického centra německého města Bayreuth. https://www.2zscheb.cz/zaci/fotogalerie/galerie/nggallery/2022-2023/bayreuth-8-a-9-rocniky-4-5-2023

28. 4. 2023 Rubrika: Úspěchy

Jarní motýl v Muzeu Cheb

Třída 8. B bodovala. V tvořivé soutěži, kterou vyhlásilo Muzeum Cheb, zvítězili naši žáci s jarním věncem bohatě zdobeným motýli. Žákům děkujeme za bezchybnou práci a paní učitelce Petře Černé za bezchybné vedení. Více o Muzeu Cheb na: https://muzeumcheb.cz/

28. 4. 2023 Rubrika: Úspěchy

McDonald’s Cup

Naše škola měla zastoupení i v okrskovém kole turnaje McDonald’s Cup. Družstvo smíšené (první a druhý stupeň) vybojovalo druhé místo, družstvo prvního stupně obsadilo ve své kategorii místo třetí. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

28. 4. 2023 Rubrika: Úspěchy

Štafetový pohár

Žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku si ve smíšených štafetách vyběhali v okresním kole druhé místo. Díky tomu postupují do krajského kola. Obrovská gratulace a veliké díky za reprezentaci školy. https://www.stafetovypohar.cz/vysledkova-listina/2023/karlovarsky#cheb

21. 4. 2023 Rubrika: Všeobecné

5. ročník v Praze

Žáci 5. tříd se v pátek 21. dubna vydali na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Po osvědčené trase si prohlédli Pohořelec, seznámili se s jeho historií i pověstmi, navštívili Nový svět, a pak také samozřejmě Pražský hrad. Na Pražském hradě se prošli po Vladislavském sále, zažili úžasnou atmosféru Baziliky Svatého Jiří a jedinečný Chrám svatého Víta. […]

11. 4. 2023 Rubrika: Všeobecné

Ukliďme si Česko

Před Velikonocemi ve středu 5. 4. 2023 byl zorganizován na 2. ZŠ celoškolní projekt s názvem Ukliďme si Česko. Cílem projektu byla propagace ochrany životního prostředí, v užším smyslu cílená na správné zacházení s odpadem z domácností. První dvě hodiny proběhla environmentální vzdělávací akce vedená skupinkami starších žáků, již jako průvodci diskutovali s mladšími o třídění odpadu, jeho možné recyklaci […]

29. 3. 2023 Rubrika: Úspěchy

Družstvo přehazované na kraji

Družstvo žáků 4. a 5. tříd se 29. 3. 2023 zúčastnilo krajského kola v přehazované, kam postoupilo po obrovském úspěchu v okresním kole. Žáci bojovali jako lvi, třetí místo jim ale bohužel těsně uniklo. Pro nás jsou vítězové, za jejich snahu a houževnatost si jich velmi vážíme. Děkujeme za reprezentaci