1. Domů
  2. >
  3. Dokumenty
  4. >
  5. Malá technická univerzita

Do programu se naše škola zapojila na jaře 2019. Pomocí Malé technické univerzity rozvíjíme v dětech jejich technické a logické dovednosti. Žáci pracují se stavebnicí Lego Duplo a pomocí jednotlivých lekcí si vytvářejí pozitivní vztah k technickým oborům, rozvíjejí samostatnost, schopnost kooperace, logické myšlení, komunikační schopnosti, prostorové vnímání a jemnou motoriku. Propojují matematickou, polytechnickou, digitální a čtenářskou gramotnost.