1. Domů
  2. >
  3. Dokumenty
  4. >
  5. Projekty
  6. >
  7. Výzva 56

2014/2015

2. ZŠ Cheb, Májová 14 – název našeho nového projektu výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, výzvy pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Podpora je realizována prostřednictvím individuálních projektů ostatních s využitím zjednodušeného vykazování nákladů formou jednotkových nákladů (tzv. unit costs) v souladu s článkem 11 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském sociálním fondu.

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Šablony našich klíčových aktivit:
Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti,
 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
Předpokládaná doba trvání projektu: 6 měsíců
Celkové náklady na klíčové aktivity: 780 744 Kč
Projekt byl podpořen z OP VK, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.