1. Domů
  2. >
  3. Dokumenty
  4. >
  5. Projekty
  6. >
  7. Výzva 57

2015/2016

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 57
Název projektu: Rozvoj technických dovedností žáků
Zkrácený název projektu: Školní dílna
Celkový rozpočet projektu: 204 112 Kč
Popis realizace klíčové aktivity: Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vyučuje některý z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Učitel vybere takové typy výrobků, které mohou žáci dokončit za dobu trvání projektu, včetně zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování žákovského portfolia.
Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a pedagoga.