1. Domů
  2. >
  3. Škola
  4. >
  5. Školská rada
  6. >
  7. Školská rada 12. 5....

Přítomni: viz prezenční listina

Host:

Program:

1. Představení nové paní ředitelky školy Mgr. Zuzany Šantrochové

2. Seznámení s hospodařením – p. Caranová  Rathouská

3. Seznámení s výchov. vzdělávacím  procesem ve školním roce 2021/22

koncepční záměr školy, ŠVP ZV

úspěchy ve vzdělávání, olympiády a soutěže

personální otázka, plánované změny od školního roku 2022/23

a) Změny v pedagogickém sboru od 2022/23 – odchod p. uč. Bělochové, AP – p. Štěpinové, p. Lhotáka. V současné době probíhají výběrová řízení na pozici učitel 1. stupně, AP a učitel M a D 2. stupeň.  DVPP – specializační studium na VP p. Bednářová, p. Jelínková, na  koordinátora  ŠVP ZV p. Vojíková, AP – p. Šímová.

b) zápisy do 1. tříd – zapsáno 49 dětí, z toho 19 odkladů  (3 nevyřízené odklady, dohledáváme ještě 5 dětí) – 30 žáků do 1. tříd.  Plán otevřít dvě třídy (30 + žáci opakující ročník). 

Přípravný ročník – přihlášeno 11 dětí (vyřízeno 6 žádostí).

c) Stav žáků v současné době – 414 z toho 13 žáků PŠD v cizině, žáci z UA – celkem 27 (2 žáci dochází na 3. ZŠ na jazykový kurz), 1. stupeň – 216 žáků, 2. stupeň – 198 žáků. Přijímací řízení – 13 žáků přijímací řízení na gymnázium z 5. tříd 

d) úspěchy ve vzdělávání – převážně sportovní  úspěchy, velká zásluha p. uč. Červenkové Sobotkové. (viz příloha)

e) úprava ŠVP ZV (2021/22 –  Informatika  nově ve  4. a  6. tř. (snížena o 1 hodinu dotace vyučovacího předmětu přírodověda a  předmětu  zeměpis) .  V současné  době probíhá úprava ŠVP ZV pro příští školní rok

f) Žáci z Ukrajiny – jejich vzdělávání, kontrola ČŠI

Adaptační volnočasové skupiny pro děti cizince od 6 do 15 let věku. Cílem této aktivity je podpořit rozvoj jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, adaptaci, socializaci, duševní pohodu a duševní zdraví dětí cizinců od 6 do 15 let migrujících z Ukrajiny a snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem, které pobývají v ČR.

4. Školní akce do konce letošního školního roku

Školní akce plánované do konce školního roku – příprava oslav 130. výročí založení školy, rozloučení se žáky 9. tříd, výlety a exkurze, den dětí, branné cvičení.  V dubnu  proběhla  škola v přírodě – 40 žáků z 2. a  5. tříd, rekreační objekt Bublava.

5. Projektová činnost, spolupráce s MAP II

Projektová činnost školy –  v realizaci Šablony III (projektové dny – 20 šablon).

Národní plán podpory návratu do škol: září – prosinec 2021, dotace 60 680,-.

Národní plán obnovy (finanční zdroj pro realizaci jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU), leden – srpen  2022,  dotace 218 075,-. Podpořeno  projektem  celkem  110 žáků.

Prevence  digitální propasti: Poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost – pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky. Výše dotace činí 483 000,00 Kč.

6. Plánované stavební úpravy během prázdnin

Plán plánovaných oprav během prázdnin – malování tříd, oprava vstupu do školy z ulice 26. dubna

Usnesení: Školská rada byla  12. 5. 2022 seznámena se skutečnostmi výchovně – vzdělávacího procesu.             

            Zapsala: Jitka Šedivá

            Ověřil:  Mgr. Eduard Lhoták

            Předseda:  Mgr. Iveta Macková