1. Domů
  2. >
  3. Škola
  4. >
  5. Školská rada
  6. >
  7. Školská rada 20. 4....

Přítomni: viz. prezenční listina

Hosté: ředitel školy Mgr. Zuzana Šantrochová

Program:

1. Přivítání a poděkování zástupcům ŠR za celoroční spolupráci

2. Seznámení s průběžným hospodařením SRPDŠ za školní rok 2022/23 – p. Šedivá

3. Dodatek ŠŘ, návrh na zvýšení částky SRPDŠ

4. Současný stav a koncepční záměr školy na další školní rok 2023/24 – Mgr. Zuzana Šantrochová

5. Diskuze

add 4.

a) Personální otázka, změny v pedagogickém sboru od 2023/24 – odchod p. Lhotáka. DVPP – specializační studium na VP p. Bednářová, p. Jelínková, na koordinátora ŠVP ZV p. Vojíková, AP – p. Šímová. Pedagogických pracovníků – 45, zaměstnanců celkem 51.

b) zápisy do 1. tříd – zapsáno 52 dětí (5 nevyřízených odkladů). Otevřeme dvě první třídy a přípravný ročník, o který je veliký zájem.

c) Stav žáků v současné době – 419, žáci z UA – celkem cca 60; přijímací řízení – 6 žáků přijímací řízení na gymnázium z 5. tříd

d) Školní akce plánované do konce školního roku – celoškolní akademie 26. 6., rozloučení se žáky 9. tříd 29. 6., vlastivědné a přírodovědné exkurze, den dětí, branné cvičení, poznávací zájezd SRN. V květnu proběhne škola v přírodě žáků z 2. a 5. tříd, rekreační objekt Bublava.

e) Projektová činnost školy – dokončena  realizace Šablony III (projektové dny – 20 šablon).

Národní plán obnovy (finanční zdroj pro realizaci jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU), leden – srpen 2023, dotace 264 960 Kč. Podpořeno projektem opakovaně cca 120 žáků.

Prevence digitální propasti: Poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Nástroje pro oživení a odolnost – pořízení mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky. Výše dotace činí 483 000,00 Kč.

NPO – SES

Podaná žádost výzvy OP JAK

f) Plán plánovaných oprav během prázdnin

Usnesení:

Školská rada byla  20. 4. 2023 seznámena se skutečnostmi výchovně – vzdělávacího procesu. Bylo odsouhlaseno zvýšení příspěvku žáků na SRPDŠ – 300Kč od školního roku 2023/24.

Přílohy:

Prezenční listina

Zapsala: Jitka Šedivá

Ověřil: Mgr. Bohumil Jecha

Předseda: Mgr. Iveta Macková