1. Domů
 2. >
 3. Škola
 4. >
 5. Školská rada
 6. >
 7. Školská rada 3. 11....

Přítomni: viz. prezenční listina
Hosté: ředitelka školy Mgr. Zuzana Šantrochová

zástupci jmenovaní zřizovatelem:
Jiří Černý
Mgr. Pavla Sudimacová
Bc. Martin Trnka
 zástupci pedagog. pracovníků školy:
Mgr. Iveta Macková – předseda
Mgr. Irena Vítková
Mgr. Bohumil Jecha
 zástupci zákonných zástupců žáků:
Zuzana Kušnírová (žák Karel Zdeněk – 6. B, Amálie Zdeňková 9. B)
Jitka Šedivá (žák Martin Ševčenko – 1.A, Michal Ševčenko – 7.A)
Vladimíra Křížová (žák Vít Kříž 8. A, Kristýna Křížová 1. A)

Program:

 1. Přivítání a poděkování zástupcům ŠR za celoroční spolupráci , představení nových
  zástupců z řad učitelů (p. Vítková) a z řad rodičů.
 2. Seznámení s hospodařením SRPDŠ za školní rok 2021 / 22 – p. Šedivá
 3. Výroční zpráva školy za školní rok 2021/22 – Mgr. Zuzana Šantrochová
 4. Současný stav a koncepční záměr školy na další školní rok 2022/23 – Mgr. Zuzana Šantrochová
 5. Diskuze

Průběh jednání :

 1. Seznámení s programem
 2. Hospodaření SRPDŠ za loňský školní rok. Schválení příspěvku SRPDŠ 150 Kč na
  žáka, za sourozence provede platbu pouze jeden z nich ( viz. přehled- p. Šedivá)
 3. Školní rok 2021/2022 – p. ředitelka – předložení výroční zprávy o činnosti školy
 4. Školní rok 2022/2023 – ŠŘ dodatek, ŠVP ZV úprava, počty žáků, pedagogický sbor

Školní rok 2022/23 – koncepční záměr školy

5. Aktuality
– Diskuze, připomínky, podněty
– Paní ředitelka poděkovala za dosavadní spolupráci a vyzvala členy školské rady ke spolupráci další.

Usnesení:
Školská rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2021/22 (zaslána elektronicky 11.10.)

Přílohy:
Prezenční listina
Zapsala: Mgr. Irena Vítková
Ověřil: Mgr. Bohumil Jecha
Předseda: Mgr. Iveta Macková