1. Domů
  2. >
  3. Dokumenty
  4. >
  5. Malá digitální univerzita

„Digi bez digi“

Děkujeme nadaci Schola Ludus za podporu v oblasti informačních a komunikačních technologií, jež nám umožnila zakoupit vzdělávací program Malá digitální univerzita.

V tomto programu je kladen důraz na poznání digitálního světa jiným způsobem, tzv. screenless (žádné monitory).                       

Žáci hravou formou rozvíjí svou prostorovou orientaci, představivost, logické myšlení, trénují pozornost a vnímání. Jednotlivé lekce pojednávají o šíření signálu, přemisťování obrázků z tabletu do tabletu, o způsobu fungování kabelového a bezdrátového přenosu dat.

Naučí se třídit informace a  vyzkouší si přiřazování piktogramů. Seznámí se se základní prevencí „fake news“ a vůbec s digitálním světem.   V několika lekcích jim bude průvodcem i robot, který žákům pomůže s orientací na pochozí síti pomocí souřadnic.

Malá digitální univerzita ve své plné podobě umožňuje pedagogům uceleně, názorně a jednoduše představit dětem nižšího školního věku svět ICT.