1. Domů
  2. >
  3. Školní družina

V současné době navštěvuje školní družinu 94 žáků naší školy. Školní družinu tvoří 3 oddělení, přičemž každé má svou vychovatelku.

Zřizovatelem je Město Cheb. Financování školní družiny je zajištěno z více zdrojů, z dotace MŠMT, příspěvky od rodičů žáků a smluvní dary.

Školní družina je součástí školní budovy 2. základní školy Cheb. Je umístěna v prvním podlaží školy s vlastním vchodem z Mánesovy ulice. Do školní družiny dochází žáci prvního stupně od 1. do 3.ročníku. Oddělení jsou věkově smíšená.

Žáci při odpolední činnosti využívají dvě tělocvičny školní budovy,dvě atria – školní dvory se zelení, školní hřiště, areál krajinné výstavy.

Školní družina je k dispozici v době od 6.30 do 7.40 hodin všem žákům 1. i 2. stupně a je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. ŠD není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků z 1. stupně ZŠ. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní potřeby a rozmanité zájmy žáků. Zaměřuje se na výtvarnou a kreativní tvorbu, pracovní, sportovní a pohybové činnosti. Školní družina umožňuje přípravu na vyučování.

Naše ŠD spolupracuje s rodiči dětí, které ji navštěvují, využívá jejich spolupráce při soutěžích a různých akcích. Spolupracuje s Domem dětí a mládeže Sova a s Dětskou knihovnou Cheb.

V běžném pracovním týdnu je zajištěn provoz od 6:30 do 16:30. O prázdninách je ŠD v provozu na základě vyplněné písemné žádosti.

Vnitřní řád:

Časový harmonogram

Ranní činnost:

ČasPopis
6:30 – 7:40scházení dětí, oddělení jsou spojena, vychovatelky slouží dle rozpisu, spontánní aktivity, hry dle výběru dětí, společenské hry
7:40odchod do šaten a do tříd

Odpolední činnost:

ČasPopis
11:40příchod dětí z vyučování
11:40 – 12:35odpočinková činnost – hry podle vlastního výběru dětí
12:35převod dětí do školní jídelny – hygiena, stolování všech oddělení školní družiny
13:30zájmové a rekreační činnosti, dle individuálních plánů vychovatelek
14:30 – 16:30příprava na vyučování, drobné úklidové práce, společensky prospěšné práce, odchod dětí ze školní družiny