1. Domů
 2. >
 3. Pro rodiče
 4. >
 5. Pro cizince
 6. >
 7. Škola určená pro jazykovou...

Od 1. 9. 2022 jsme školou určenou pro jazykovou přípravu žáků cizinců.

Postup při zařazení do jazykové přípravy

 1. Ředitel školy vyrozumí zákonného zástupce žáka, který má nárok na jazykovou přípravu, do 1 týdne po přijetí žáka do školy o možnosti jazykové přípravy a o možnosti organizace tohoto vzdělávání.
  Žák má na jazykovou přípravu nárok, není však povinen se jí účastnit.
 2. Rozsah jazykové přípravy je 100 až 200 hodin, přičemž u každého žáka cizince určí rozsah ředitel školy, ve které se žák bude účastnit jazykové přípravy podle vstupního ověření znalostí, které umožní rozsah jazykové přípravy stanovit podle konkrétní potřeby žáka cizince.
 3. Žák bude absolvovat jazykovou přípravu místo výuky některých předmětů dle rozvrhu třídy.
 4. Žák bude automaticky z výuky, kterou zamešká z důvodu účasti na jazykové přípravě, uvolněn (vyhláška č. 48/2005 Sb.).
 5. Zákonný zástupce musí o zařazení žáka do skupiny pro jazykovou přípravu požádat. Ředitel určené školy je povinen takové žádosti vyhovět a do 30 dnů od podání žádosti začít jazykovou přípravu poskytovat. V této době škola zajistí organizaci jazykové přípravy žáka cizince.