1. Domů
  2. >
  3. Žáci

Charakteristika

Základní školu Cheb mohou navštěvovat žáci z celého města a jeho okolí. Dojíždějící žáci mají jednu autobusovou zastávku vedle školy v ulici 26. dubna a druhou umístěnou v ulici Májová vzdálenou od školy 100 metrů.

Škola svou velikostí a naplněností tříd vytváří ideální podmínky pro možnost individuálního přístupu ke každému z žáků. Pozitivně působí také spolupráce žáků z různých ročníků v Klubu tvořivých Americká, což společně s dalšími prvky výchovného procesu působí jako účinná prevence sociálně patologických jevů. Naše škola vzdělává také žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou integrováni do vzdělávacího procesu ve svých třídách. Nadané děti mohou upevňovat a rozšiřovat svůj talent v klubech tvořivých Americká.

Většinu žáků 2.základní školy tvoří žáci s českou státní příslušností. Školu navštěvuje i skupina žáků se slovenskou, ukrajinskou, vietnamskou a mongolskou státní příslušností.