1. Domů
  2. >
  3. Dokumenty
  4. >
  5. Projekty
  6. >
  7. Adaptační skupiny pro děti...

Naše škola se zapojila do Výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 č.j.
MSMT-7105/2022-2.
V průběhu letních prázdnin probíhaly na naší škole aktivity ve formě adaptačních volnočasových skupin pro děti cizince od 6 do 15 let věku. Součástí těchto aktivit byl také rozvoj jazykových dovedností v českém jazyce. Po dobu 5 týdnů se děti v celkem sedmi čtyřhodinových blocích věnovaly pod vedením lektorů volnočasovým výchovně vzdělávacím aktivitám s doprovodným rozvojem komunikačních dovedností v českém jazyce.
Účelem výzvy byla zejména podpora adaptace a socializace ukrajinských dětí na české prostředí, podpora rozvoje jejich jazykových dovedností, zejména řečových v českém jazyce, příprava dětí na nástup do českých škol, podpora duševní pohody a duševního zdraví dětí.