1. Domů
  2. >
  3. Dokumenty
  4. >
  5. Projekty
  6. >
  7. Národní plán obnovy 2023

V rámci podpory škol se znevýhodněnými žáky obdržela naše škola dotaci, která je využívána cca 50 žáky se sociálním znevýhodněním a dále žáky – uprchlíky z Ukrajiny. Cílem je poskytnout těmto žákům personální podporu v podobě pozice asistenta pedagoga, školního speciálního pedagoga či sociálního pedagoga. Pro posílení dílčích funkcí, pravolevé orientace, pozornosti, krátkodobé paměti, zrakového a sluchového rozlišování poskytujeme pedagogickou intervenci na podporu rané adaptace těm nejmladším žákům. Pro žáky jsou z projektu financovány také vzdělávací akce se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace, adaptační a socializační aktivity. Žáci 6. tříd se zúčastnili v říjnu 2022 zážitkového vzdělávacího programu rovněž za účelem aktivizace a socializace. Naše škola chystá rovněž školní akce zaměřené na posílení spolupráce s rodiči. Pedagogický sbor se v průběhu trvání projektu proškolí v oblastech společného vzdělávání a v inovativních metodách výuky. Projekt bude zakončen v srpnu 2025.