1. Domů
  2. >
  3. Dokumenty
  4. >
  5. Projekty
  6. >
  7. OP VVV Šablony II

2019/2020

Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony II
Číslo výzvy: Výzva č. 02_18_063 Šablony II
Délka projektu: 24 měsíců
Anotace projektu: Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.
Z řady činností tohoto projektu jsou pro nás vlajkovou lodí aktivity rozvíjející ICT v naší škole.
Začátek: 1. 9. 2019
Ukončení: 31. 8. 2021