1. Domů
  2. >
  3. Dokumenty
  4. >
  5. Projekty
  6. >
  7. Národní plán podpory vzdělávání...

Realizace investice 3.2.3. národního plánu obnovy


Od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 měla naše škola k dispozici částku 60.680 Kč na doučování žáků
postižených distanční výukou, zhoršeným prospěchem, sociálním prostředím, odlišným mateřským
jazykem, apod.
220 hodin vyučovalo 14 vyučujících, podpořeno bylo 83 žáků 1. a 2. stupně.