1. Domů
  2. >
  3. Aktuality
  4. >
  5. Všeobecné
  6. >
  7. RECYKLOHRANÍ
5. 4. 2024 Rubrika: Všeobecné

RECYKLOHRANÍ

Naše škola pod záštitou paní učitelky Vojíkové v roce 2023 odevzdala 1,18 tuny vysloužilých elektrospotřebičů!!! Tento elektroodpad se zpracoval tak, že se vrátilo zpět do oběhu více než 90 % materiálu. Celý proces recyklace má pozitivní dopady na životní prostředí. Vrácení materiálu do oběhu především znamená úsporu primárních zdrojů.

2. základní škola Cheb je již několik let zapojena do projektu Recyklohraní. Díky různým aktivitám sbíráme každý školní rok body do celorepublikové soutěže.

V loňském školním roce jsme vyhlásili celoškolní soutěž ve sběru drobných vysloužilých elektrospotřebičů a použitých baterií. Na konci každého pololetí byla soutěž vyhodnocena a žáci, kteří se umístili na prvních třech místech, byli odměněni věcnými cenami.

V celorepublikové soutěži jsme se umístili na 214. místě, za což jsme od společnosti Ecobat dostali poukázku na Kč 1000,- do obchodního řetězce Kaufland. Za tyto peníze byly nakoupeny odměny pro žáky. V Karlovarském kraji jsme obsadili krásné 7. místo a díky tomu měli žáci možnost navštívit Ekocentrum Kozodoj u Karlových Varů.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem aktivně se podílejícím žákům a samozřejmě rodičům za dosavadní spolupráci a věříme, že tento úspěch nebyl naším posledním.