1. Domů
  2. >
  3. Aktuality
  4. >
  5. Všeobecné
Rubrika

Všeobecné

23. 5. 2023 Rubrika: Všeobecné

Luisenburg 6. a 7. třídy

Žáci 6. a 7. ročníků navštívili dne 23. 5. s vyučujícími německého jazyka Barborou Bednářovou a Zuzanou Šnajdrovou skalní útvary v Luisenburgu a centrum města Marktredwitz. https://www.2zscheb.cz/zaci/fotogalerie/galerie/nggallery/2022-2023/luisenburg-a-marktredwitz-6-a-7-tridy

19. 5. 2023 Rubrika: Všeobecné

Exkurze v Abydosu

Žáci 8. ročníků se zúčastnili exkurze ve firmě Abydos. Poznali těžkou práci při opracování odlitku a seznámili si s chodem firmy a pracovními pozicemi. Mgr. Ivana Hruboňová

11. 5. 2023 Rubrika: Všeobecné

Program UNICEF – UPLIFT ORIENT

Žáci – Ukrajinci z 8. a 9. ročníku se 11. 5. zúčastnili programu UPLIFT ORIENT, kde se dozvěděli o možnostech cestovaní, o zajímavostech, o místní kultuře. Dále se seznámili s finančním a podnikatelským pracovním systémem. Dvouhodinový kurz byl zakončen soutěží, kvízem. 

5. 5. 2023 Rubrika: Všeobecné

Bayreuth 8. a 9. ročníky

Dne 4. 5. se žáci 8. a 9. tříd vypravili pod vedením vyučujících německého jazyka (B. Bednářové a Z. Šnajdrové) na exkurzi historického centra německého města Bayreuth. https://www.2zscheb.cz/zaci/fotogalerie/galerie/nggallery/2022-2023/bayreuth-8-a-9-rocniky-4-5-2023

21. 4. 2023 Rubrika: Všeobecné

5. ročník v Praze

Žáci 5. tříd se v pátek 21. dubna vydali na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Po osvědčené trase si prohlédli Pohořelec, seznámili se s jeho historií i pověstmi, navštívili Nový svět, a pak také samozřejmě Pražský hrad. Na Pražském hradě se prošli po Vladislavském sále, zažili úžasnou atmosféru Baziliky Svatého Jiří a jedinečný Chrám svatého Víta. […]

11. 4. 2023 Rubrika: Všeobecné

Ukliďme si Česko

Před Velikonocemi ve středu 5. 4. 2023 byl zorganizován na 2. ZŠ celoškolní projekt s názvem Ukliďme si Česko. Cílem projektu byla propagace ochrany životního prostředí, v užším smyslu cílená na správné zacházení s odpadem z domácností. První dvě hodiny proběhla environmentální vzdělávací akce vedená skupinkami starších žáků, již jako průvodci diskutovali s mladšími o třídění odpadu, jeho možné recyklaci […]

21. 3. 2023 Rubrika: Všeobecné

Roadshow k otevřeným dílnám

 Chlapci  8. ročníků se 22.3. v 10.30 zúčastní na náměstí v Chebu Roadshow k otevřeným dílnám. V rámci podpory technického vzdělávání semináře pořádá agentura CzechInvest spolu s Karlovarským krajem. Po semináři bude možnost navštívit pojízdnou laboratoř FabLab Experience.  (3D tiskárna, scanner, fréza, elektronový mikroskop…)