1. Domů
  2. >
  3. Pro rodiče
  4. >
  5. Přípravná třída
  6. >
  7. Po půl roce v...

V přípravce se nenudíme
Už víc jak půl roku navštěvují předškoláci přípravnou třídu při 2.ZŠ Cheb. Postupně si zvykají na školní práci, která se střídá se školkovým režimem, dobře se orientují ve školní budově.
Vyučování v přípravné třídě začínají děti s paní učitelkou v kruhu na koberci. Pokračují společnou prací ve školních lavicích. U tabule si procvičují grafomotoriku, následují skupinové činnosti a individuální docvičování za výrazné pomoci paní asistentky. Na závěr každého dne mají dostatečný prostor na hraní, odpočinek, sportování a procházky.
Vždy je přihlíženo k věku a schopnostem předškoláků. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních a rozumových schopností, matematických představ, koncentraci pozornosti, návyku sebeobsluhy a rozvoj motoriky. Všem je poskytována individuální logopedická péče.
Děti mají dobrý předpoklad pro úspěšné zvládnutí 1.třídy. Cvičení v tělocvičně, zpěv a společné tvoření už teď patří k jejich nejoblíbenějším činnostem.