1. Domů
  2. >
  3. Pro rodiče
  4. >
  5. Přípravná třída
  6. >
  7. První měsíc v přípravce

V září jsme v naší škole zahájili výuku v přípravné třídě. Nastoupilo do ní 16 žáků, z toho 3 dívky. První měsíc se děti při různorodých hrách poznávaly navzájem, učily se zapamatovat jména spolužáků. Také se seznámily s prostředím třídy a školy. S radostí poznávaly nové hračky a další vybavení třídy.

Hned od prvních dnů společně se skřítkem Vítkem zdárně plnily úkoly v pracovním sešitě. Každý den se z přípravky ozývaly zpěv, třídu si děti vyzdobily výrobky ze společného tvoření. Svoji zručnost si děti trénovaly např. při navlékání korálků i při stavění z Lega. Při hře na obchod nebo při společenských hrách se zase učily respektovat se navzájem, spolupracovat.

Zvláštní pozornost je v přípravné třídě věnovaná nápravě řeči žáků. Individuální logopedická péče probíhá denně.

Za příznivého počasí vyrážela přípravka s paní učitelkou M. Šelepovou na vycházky do okolí školy, na blízká sportoviště a dětská hřiště. V parku sbíraly kaštany a dováděly se spadaným listím. Podzim přivítaly děti pouštěním draků a v muzeu projektem Čápi na tahu.

Už se těší na blížící se oslavu Halloweenu.

(Mgr. Miriam Šelepová)