1. Domů
  2. >
  3. Škola
  4. >
  5. Školní parlament

– pokračujeme ve společné spolupráci jednotlivých ročníků (anketa ve třídách, otázky a nápady)
– zamýšlíme se, jak vynaložit s volnými finančními prostředky
– předáváme vedení školy podněty a nápady ke změnám / zlepšení prostor školy, školních výjezdů, projektů a jiných akcí
– bdíme nad pořádkem ve škole (kontrolujeme třídy, mladší spolužáky při přestávkách…)
– pomáháme při organizaci MDD a celoškolních projektů

– přijímáme jakékoliv náměty a podněty během školního roku, spolupracujeme s preventivním týmem