1. Domů
  2. >
  3. Žáci
  4. >
  5. Kluby tvořivých

Součástí ŠVP Americká Do RVP ZV jsou Doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují a rozšiřují. Doplňující vzdělávací obory je možné využít pro všechny nebo jen pro některé žáky jako povinný nebo povinně volitelný vzdělávací obsah. V Klubech tvořivých Americká bude docházet ke spolupráci žáků různých ročníků, což společně s dalšími prvky výchovného procesu působí jako účinná prevence sociálně patologických jevů.

Časový harmonogram

Září

Říjen – prosinec

Leden – únor

Březen – květen

Červen