1. Domů
  2. >
  3. Škola
  4. >
  5. Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby zajišťuje výchovný poradce, který spolupracuje s metodikem prevence, vedením školy, speciálním pedagogem, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky, ale i všichni jmenovaní jednotlivě. Naše škola zajišťuje kdykoliv po předchozí domluvě, podle individuálních potřeb žáků a zákonných zástupců, následující školní poradenské služby:

2.základní škola monitoruje rizika sociálně patologických jevů pomocí dotazníků pro žáky a rodiče a při varovných signálech koordinuje postup výchovný poradce, svolává setkání s rodiči, konzultace s žáky a nabízí:

Jako výchovný poradce působí Mgr. Ivana Hruboňová a Mgr. Barbora Bednářová.
Konzultační hodiny paní Hruboňové jsou ve čtvrtek od 13.30 do 15.00; konzultační hodiny paní Bednářové jsou ve středu od 13.30 do 15.00 hodin. Je možné se domluvit i na individuálním termínu.

Kontakt: I. Hruboňová: 606 739 306, B. Bednářová: bednarova@2zscheb.cz
Prevenci sociálně patologických jevů obstarávají Mgr. Tereza Hrdinová a Mgr. Růžena Valentová.